Dwie lubuskie firmy: zielonogórska Marba i gorzowski Metsan otrzymają wsparcie finansowe na innowacyjne projekty. Członek Zarządu Marcin Jabłoński podpisał właśnie umowy na unijne dofinansowanie.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Marcin Jabłoński odwiedził w czwartek, 17 lutego 2022 r., siedzibę zielonogórskiej firmy Marba – producenta detergentów oraz produktów do kąpieli dla dzieci i dorosłych. W trakcie wizyty podpisał umowy z dwiema lubuskimi firmami na dofinansowanie innowacyjnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

– Staramy się pokazywać sukcesy lubuskich przedsiębiorców, którzy skutecznie korzystają ze wsparcia, które jest w gestii samorządu województwa, a pochodzi z funduszy europejskich. W minionej i tej obecnej perspektywie samorząd województwa miał do dyspozycji blisko miliard złotych na wsparcie gospodarki – mówił Marcin Jabłoński. – Cieszymy się, że lubuscy przedsiębiorcy wypracowali taką sprawność skutecznego ubiegania się o środki unijne. Te wszystkie nasze działania zmierzają do tego, żeby wspierać rozwój regionu i cieszę się, że w kolejnej perspektywie, w następnych latach także pierwszym celem będzie wsparcie dla gospodarki. Największa część środków, które będą w naszej dyspozycji, dedykowana będzie właśnie dla różnego rodzaju postępowań konkursowych dla lubuskich przedsiębiorców. Wszystkich państwa, którzy się tym procesom przyglądają, zachęcamy do podejmowana tych wyzwań, do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą państwu rozwijać skrzydła, korzystać aktywnie z funduszy europejskich – dodał członek zarządu.

Zielonogórzanie pierwsi w Europie, ale też na świecie

Prokurent firmy Marba Krzysztof Nowosadko podkreślił, że to nie jest pierwszy projekt, który zielonogórska spółka realizuje z wykorzystaniem środków z  RPO – Lubuskie. – Projekt, którego dotyczy ta umowa, będzie wprowadzał trzy innowacyjne produkty w branży detergentów plus innowacyjny sposób wytwarzania tych produktów – mówił. – Są to produkty z folii wodnorozpuszczalnej do wykorzystania w zmywarkach i pralkach – dodał.

– Niektóre z tych produktów są innowacyjne w skali kraju, niektóre w skali Europy, ale także mamy takie produkty, które robimy pierwsi na świecie – podkreślał właściciel firmy Marba Zbigniew Bąbelek.

Marba współpracuje w Uniwersytetem Zielonogórskim

Umowa z firmą Marba związana jest z wprowadzeniem na rynek trzech innowacyjnych produktów będących efektem zewnętrznych prac B+R:

  • dwukomponentowy środek do czyszczenia zmywarek do naczyń,
  • trójkomponentowy środek do mycia naczyń w zmywarkach,
  • trójkomponentowy środek do prania w pralkach automatycznych.

Ponadto firma wprowadzi innowacyjny proces ich wytwarzania. W ramach projektu planuje się dostawę i montaż innowacyjnej linii do produkcji ww. wyrobów, która jest wynikiem współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Warto zaznaczyć, że w ramach realizacji projektu firma zwiększy zatrudnienia o 4 pracowników (3 kobiety i 1 mężczyzna). Dzięki realizacji projektu zielonogórska spółka stanie się bardziej konkurencyjna zarówno na rynku krajowym jak i światowym.

  • Całkowita wartość projektu – ponad 13,4 mln zł
  • Wartość kosztów kwalifikowanych – 10 mln zł
  • Wielkość dofinansowania – 4,5 mln zł

 Metsan projektuje maszyny

Druga umowa została podpisana (symbolicznie, bo wydarzenie odbyło się zdalnie) z gorzowską firmą Metsan, którą reprezentował właściciel Bartosz Sanocki. Dotyczy ona wdrożenia opracowanego we własnym zakresie nowego, innowacyjnego zespołu maszyn, który został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić możliwość integracji z innymi istniejącymi liniami produkcyjnymi, podnosząc wydajność i efektywność produkcji. Wprowadzone rozwiązanie wpłynie nie tylko na poprawę innowacyjności zakładu, ale całego regionu.

Proces badawczy obejmował zarówno badania przemysłowe, jak i eksperymentalne prace rozwojowe. Prace te zostały zrealizowane przez pracowników przedsiębiorstwa.

  • Całkowita wartość projektu – niemal 2,3 mln zł
  • Wartość kosztów kwalifikowanych – prawie 1,9 mln zł
  • Wielkość dofinansowania – ponad 1 mln 39 tys. zł

Wartość dofinansowania dwóch wymienionych umów wynosi nieco ponad 5 mln 539 tys. zł.

– Po podpisaniu umów z przedsiębiorcami w Poddziałaniu 1.5.1 będzie 88 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 194,5 mln zł – podkreślał dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marek Kamiński.