Lubuskie ma Program Rozwoju Innowacji, który wskazuje kierunki działań w obszarze innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Czas na jego realizację!

O kolejnych krokach z zakresie rozwoju innowacji w regionie marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński rozmawiali z drem Jerzym Tutajem – ekspertem zarządzania innowacjami.

Przypomnijmy, przyjęty przez zarząd województwa Program wyznacza pięć głównych celów:

  1. Nasilenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw i nauki prowadzącej do przełomowych innowacji
  2. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności     innowacyjnej, początkowo o charakterze ulepszeń, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  3. Promocja regionu jako miejsca dla prowadzenia działalności B+R+I względem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
  4. Wzrost prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych
  5. Rozwój potencjału podmiotów lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie wsparcia działalności B+R+I i jego pozyskiwania

Podczas spotkania, marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniała, że samorząd będzie podejmował szereg działań, żeby jak najszybciej wdrożyć wszystkie zapisy strategii i realizować wyznaczone cele.

 

POWIĄZANE WIADOMOŚCI