Członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński wziął udział w Gospodarczej Inauguracji Roku 2022. Podpisał też aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania utworzenia Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Tegorocznym tematem konferencji, której organizatorem była Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa przy współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Uniwersytetem Zielonogórskim, były zmiany, jakie wprowadza w życiu gospodarczym Polski Ład. Nowe regulacje będą miały bowiem istotny wpływ na sytuację finansową większości przedsiębiorstw w Polsce.

Do udziału zostali zaproszeni znakomici goście, którzy starali się przybliżyć uczestnikom zawiłości związane z Polskim Ładem. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Witold Modzelewski, współtwórca systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy oraz ordynacji podatkowej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję wiceministra finansów RP.

W trakcie spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim Marcin Jabłoński zapewniłże zarząd województwa jest w pełnej gotowości do wspierania działalności gospodarczej lubuskich przedsiębiorców. Przypomniał, że w poprzednich dwóch perspektywach samorząd województwa, korzystający ze środków unijnych, wsparł lubuski biznes kwotą blisko miliarda złotych. – W poprzedniej perspektywie było to 417 milionów złotych, w tej kończącej się obecnie niespełna 600 milionów złotych. I także w kolejnych latach, w kolejnym budżecie związanym ze środkami unijnymi, także gospodarka będzie na miejscu pierwszym – zapewnił członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński.

Samorząd wspiera lubuski biznes i zwiększa dofinansowanie

Podczas spotkania, które z uwagi na sytuację pandemiczną odbyło się w formie hybrydowej, członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński podpisał aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania utworzenia w Gorzowie Wlkp. profesjonalnego Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioskodawcą jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Celem działań będzie wprowadzenie nowych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Ich odbiorcami będą wszystkie podmioty z sektora MŚP, które będą chciały rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych w różnych grupach tematycznych. Szczególną uwagą zostaną objęci przedsiębiorcy z obszaru Inteligentnych Specjalizacji. Planuje się, iż wsparcie otrzyma, w grupie wszystkich firm, ponad 80 proc. przedsiębiorstw działających w obszarze RIS. Liczba MŚP objętych wsparciem w zakresie usług prorozwojowych wynosi 40 przedsiębiorców.

– Chciałem panu prezesowi Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Jerzemu Korolewiczowi pogratulować faktu podjęcia tego projektu, który zbliża się do końca. Czekamy na uroczyste otwarcie. Mam nadzieję, że już niebawem, wiosną. A teraz udało nam się pozyskać kolejnych blisko 800 tys. zł po to, by ten obiekt był nie tylko piękny, odnowiony, ale też by zapewnić możliwości wykorzystania najnowszych pomocy teleinformatycznych, multimedialnych i tego wszystkiego, co będzie potrzebne państwu do rozpoczęcia intensywnej działalności. Po to, żeby to miejsce pozytywnie promieniowało na cały region, na całą lubuską gospodarkę – powiedział Marcin Jabłoński.

  • Wartość całkowita projektu: 11 259 931,72 zł
  • Dofinansowanie: 9 231 496,70 zł (8 485 396,70 zł + 746 100,00 zwiększenia)
  • Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. (prace przygotowawcze) 02.04.2020 r. – 30.06.2022 r.

Uniwersytet Zielonogórski wyciąga rękę do przedsiębiorców

Podczas spotkania ofertę współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego dla przedsiębiorców przedstawiła prorektor ds. współpracy z gospodarką, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska.

Następnie uczestnicy mogli wysłuchać wykładu głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, Piotra Soroczyńskiego, który podsumował stan polskiej (i nie tylko) gospodarki w czasie pandemii i starał się nakreślić możliwe scenariusze ekonomiczne na najbliższy rok.

O Polskim Ładzie i zmianach w podatkach w 2022 r. mówił z kolei prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych.

Na koniec odbyła się debata gospodarcza, w której udział wzięli:

  • Jerzy Korolewicz, prezes Zarządu ZIPH,
  • prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych,
  • Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Henryk Maciej Woźniak, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego,
  • Jarosław Flakowski, dyr. departamentu Rozwoju i Innowacji UMWL,
  • Krzysztof Kielec, prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  • dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI