Misja gospodarcza woj. lubuskiego na światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju rozpoczęła się od spotkania w Dubai Knowledge Park, który prowadzi klaster edukacyjny zrzeszający kilka światowych uniwersytetów.

Od poniedziałku (17 stycznia) Lubuskie pokazuje potencjał turystyczny i gospodarczy na EXPO 2020 w Dubaju. Delegacji składającej się z przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska naukowego oraz samorządu przewodniczy członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński. Skład delegacji samorządowej uzupełniają m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa, Wacław Maciuszonek, wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny województwa, Sebastian Ciemnoczołowski.

Lubuska misja gospodarcza rozpoczęła się od spotkania w Dubai Knowledge Park (DKP) – centrum edukacyjnym założonym w 2003 roku, które służy rozwijaniu puli talentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i promowaniu regionu jako gospodarki opartej na wiedzy. Jest to jedyna wolna strefa na świecie poświęconą w całości doskonałości w nauce i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Obecnie działa w niej ponad 500 firm i instytucji biznesowych działających w ramach holdingu oraz 60 uniwersytetów. Usługi edukacyjne oferowane obecnie w DKP koncentrują się na specjalizacjach i rosnących potrzebach gospodarek opartych na wiedzy. Oferta kursów, szkoleń i instytucji edukacyjnych obejmuje zarówno znakomite kierunki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i inżynierii, jak i podstawy informatyki korporacyjnej.

Przedstawiciele delegacji samorządowej woj. lubuskiego mieli okazję do wymiany doświadczeń i rozmów o ewentualnej współpracy w ramach powstającego w Zielonej Górze Parku Technologii Kosmicznych, a także współpracy partnerskiej między Uniwersytetem Zielonogórskim a DKP oraz uczelniami z innych części świata dotyczących m.in. możliwości realizacji międzynarodowych projektów badawczych czy wymiany studentów.

Nasza delegacja miała okazję zapoznać się, jak wygląda proces budowania wizerunku gospodarczego miasta opartego na wiedzy i w jaki sposób pozyskuje się talenty. Z puntu widzenia regionu lubuskiego jest to ważne, ponieważ stoimy obecnie przed wyzwaniami takimi jak: Lubuskie Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Start up, Lubuskie Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przedstawiciele naszego regionu zaprezentowali ofertę woj. lubuskiego w ramach działalności parków naukowo-technologicznych.

Wyjazd na światową wystawę EXPO 2020 w Dubaju był możliwy dzięki realizacji unijnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowanie do misji gospodarczej wynosi 85 proc. kosztów.

#ExpoPL #PolandAtExpo #Expo2020 #Expo2020Dubai

POWIĄZANE WIADOMOŚCI