Rozwój regionalny, zarządzanie innowacjami i wspieranie przedsiębiorczości. O tym z drem Jerzym Tutajem z Politechniki Wrocławskiej dyskutowali marszałek Elżbieta Anna Polak i przewodniczący Sejmiku Wacław Maciuszonek.

W spotkaniu z marszałek Elżbietą Anną Polak udział wzięli dr Jerzy Tutaj z Katedry Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wacław Maciuszonek, radny woj. lubuskiego, Sławomir Kowal oraz dyr. Departamentu Rozwoju i Innowacji, Jarosław Flakowski wraz z zastępcami, Joanną Malon i Magdaleną Balak-Hryńkiewicz.

Lubuskie priorytety na najbliższe lata

Lubuskie prowadzi proces wdrażania rozwiązań systemowych, których celem jest zwiększenie skuteczności działań w obszarze innowacji, badań i rozwoju. Jeszcze w tym roku oddany zostanie Program Rozwoju Innowacji, który wyznacza priorytety na najbliższe lata.

Samorząd już skierował bardzo duże środki finansowe na utworzenie infrastruktury naukowo-badawczej. Powstały parki naukowo-technologiczne. Nowa perspektywa daje szanse na kolejne znaczące projekty w tym zakresie. Prowadzenie efektywnej i skutecznej polityki innowacyjnej jest złożonym zadaniem, które wymaga zdecydowanych i ciągłych działań oraz ścisłej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, nauki i biznesu – wszystkich zainteresowanych stron oraz odważnych rozwiązań.

W taki sposób działa też samorząd lubuski. Kierunki rozwoju wypracowywane są przez roboczy zespół Lubuskie Forum Innowacji (LFI). W tym roku w ramach weryfikacji kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych w Lubuskiem powstały partnerstwa, które łączą potencjały wielu podmiotów w celu realizacji przełomowych projektów B+R. Jest to efekt pracy kilkumiesięcznych warsztatów sieciujących z udziałem blisko 200 firm i instytucji.

11 partnerstw w konkursie

Działanie odbywa się w ramach konkursu. Ma on na celu na celu z jednej strony zweryfikowanie obszarów inteligentnych specjalizacji, polegające na wyborze najbardziej perspektywicznych obszarów o wysokim potencjale B+R, tzw. obszarów kluczowych z uwzględnieniem możliwości realnego zaangażowania się podmiotów w przygotowanie i wdrożenie konkretnych projektów i inicjatyw, wzmocnienie aktywnego i partycypacyjnego procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz przede wszystkim zaktywizowanie wewnętrznej, międzyregionalnej współpracy pomiędzy firmami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, właściwe zaplanowanie środków na B+R, zwiększenie absorbcji środków UE oraz ułatwienie znalezienia lokalnych partnerów biznesowych.

Konkurs jest dwuetapowy, do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 11 partnerstw, które zaprezentowały się podczas LFI w Lubniewicach. Partnerstwa reprezentowały obszary lubuskich inteligentnych specjalizacji, tj. innowacyjny przemysł, zielona gospodarka oraz zdrowie i jakość życia.

Region chce mocno wspierać przedsiębiorców

W UMWL pracuje również Zespół ds. Innowacji z udziałem przedstawicieli departamentów Urzędu oraz razie potrzeby z ekspertów zewnętrznych. Zespół skupia się na poprawie wskaźników innowacyjności, zacieśnianiu współpracy UMWL z jednostkami zewnętrznymi w celu wypracowywania skutecznych narzędzi i instrumentów w obszarze największej spodziewanej efektywności rozwoju innowacji. Cel to także niwelowanie barier związanych z wdrażaniem projektów B+R.

Samorząd już planuje kolejne działania w tym zakresie, chodzi o to, by w regionie dostępne były duże, międzynarodowe projekty UE wspierające badania i rozwój. Takie możliwości da zaplanowane Lubuskie Centrum Badań i Rozwoju.

Region stawia także na wspieranie przedsiębiorców wszystkimi możliwymi narzędziami. Powstawanie nowych firm i rozwój już istniejących podmiotów to jedno z ważnych zadań. Usprawnienie wsparcia przedsiębiorczości jest bardzo ważne, zwłaszcza w dobie kryzysu pandemicznego i ciągłych zmian ze strony polityki rządu.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI