1 grudnia ruszają konsultacje społeczne projektu dokumentu dotyczącego polityki rowerowej woj. lubuskiego. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani rozwojem mobilności rowerowej. Gdzie można składać swoje uwagi, wnioski i opinie?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa lubuskiego oraz przedstawicieli środowisk rowerowych, społecznych, naukowych, reprezentujących organizacje pozarządowe i społeczne, a także lubuskich samorządów oraz dbając o przejrzystość całego procesu powstawania dokumentu „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030. Program Rozwoju Mobilności Rowerowej”, odbędą się konsultacje społeczne projektu tego dokumentu.

Debata publiczna zostanie przeprowadzona w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, turystycznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa lubuskiego zainteresowanych rozwojem mobilności rowerowej  w regionie lubuskim.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu będą miały charakter otwarty i będą prowadzone od 1 grudnia  2021 r. do 7 grudnia 2021 r.

Uwagi, wnioski i opinie będzie można złożyć:

POWIĄZANE WIADOMOŚCI