O planach na 2022 rok oraz współpracy z Lubuską Radą Samorządową marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z Markiem Cebulą – przewodniczącym Rady, prezesem Zrzeszenia Gmin Lubuskich, Burmistrzem Krosna Odrz.

Lubuska Rada Samorządowa wnioskuje o 10 mln zł w przyszłorocznym budżecie. Zarząd Województwa Lubuskiego ma obowiązek przedstawić jego projekt do 15.11. br. Podczas spotkania uzgodnione zostały również kierunki rozwoju regionu oraz termin konsultacji programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego na lata 2021-2027. Posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego i Lubuskiej Rady Samorządowej odbędzie się 18 listopada br., w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Lubuska Rada Samorządowa jest organem opiniodawczo-doradczym zarządu województwa. To inicjatywa oddolna Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Rada m.in. rekomenduje samorządowi województwa podział pomocy finansowej dla JST w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego. W 2021 roku do dyspozycji Rady było 6 mln zł. Samorządowcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na zakup niezbędnego sprzętu dla szpitali powiatowych.