Rozpoczęły się konsultacje projektu Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030 (PRI 2030).

Debata publiczna nad projektem PRI 2030 ma na celu pozyskanie uwag i wniosków od Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa zainteresowanych kierunkiem rozwoju innowacji w regionie. Konsultacje mają charakter otwarty.

Konsultacje projektu PRI 2030 prowadzone są od 18 października do 24 listopada br.

Projekt programu dostępny jest pod linkiem: https://bip.lubuskie.pl/503/4145/Konsultacje_projektu_Programu_Rozwoju_Innowacji_Wojewodztwa_Lubuskiego_do_2030_roku_0D_0A/?fbclid=IwAR2fco0ikLAtoNXLvD4bi-veP8_BO68F8TgtXg5DWkpIQD023xYWBD3aH1g

Uwagi, wnioski i opinie prosimy składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://bip.lubuskie.pl/system/pobierz.php?plik=Formularz_konsultacyjny_-_PRI2030.docx&id=52134&stats=true

lub

  • pocztą tradycyjną – przesłanie formularza na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu PRI 2030”.

Dodatkowo odbędą się konsultacje w formule on-line https://forms.gle/6ASLDwsBLDcyB5nC7 w terminach:

  • 22 października, godz. 14.00-17.00
  • 29 października, godz. 14.00-17.00
  • 5 listopada, godz. 15.00-18.00
  • 12 listopada, godz. 15.00-18.00
  • 19 listopada, godz. 15.00-18.00

W ramach ww. konsultacji rozpatrywane będę wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną wcześniej zgłoszone za pomocą formularza.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii w sprawie jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Informacja o zakresie uwzględnienia uwag, wniosków i opinii zostanie poddane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.