W związku z trwającymi obecnie konsultacjami społecznymi projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 2021-2027)

Zarząd Województwa Lubuskiego rozpoczyna cykl spotkań zarówno bezpośrednich ogólnych i branżowych, jak i spotkań w formule zdalnej. Konsultacje prowadzone są w oparciu o art. 19a w powiązaniu z art. 6 ust. 4-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Debata społeczna rozpoczyna się 6 października 2021 r. i będzie prowadzona do 19 listopada 2021 r., a harmonogram spotkań został zamieszony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Mając na uwadze zakres interwencji FEWL 21-27 oraz fakt, iż przedsiębiorcy stanowią znaczną grupę odbiorców wsparcia, to dla nich bezpośrednio będą dedykowane dwa spotkania konsultacyjne:

  1. 14 października 2021 r. w Zielonej Górze
  2. 15 października 2021 r. w Gorzowie Wlkp.

Współpraca przedsiębiorców z samorządem regionalnym i zaangażowanie w prace nad najważniejszymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi regionu oraz zajęcie głosu w debacie nad FEWL 21-27 będzie bardzo istotne.

https://rpo.lubuskie.pl/-/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-wojewodztwa-lubuskiego-2021-2027

 

Pobierz w PDF