O kształcie nowego programu regionalnego dla województwa lubuskiego rozmawiali członkowie zarządu województwa z przedstawicielami miejskich obszarów funkcjonalnych.

Podczas spotkania zarząd województwa reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Łukasz Porycki oraz członkowie zarządu: Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak.

MOF Zielonogórsko-Nowosolski reprezentowali: prezydent miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, MOF Gorzowski – prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz wiceprezydent Iwona Olek, MOF Świebodzińsko-Międzyrzecki – burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki, a MOF Żarsko-Żagański burmistrz Żar Danuta Madej. Spotkanie dotyczyło alokacji w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa lubuskiego jaka przekazana zostanie do dyspozycji partnerstwom. Przypomnijmy, że zgodnie z propozycją ujętą w Umowie Partnerstwa, Lubuskie ma otrzymać do dyspozycji 861 mln euro, z czego 645 mln euro to środki na EFRR, a 216 mln euro to środki na EFS.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, ciągle nie jest znana ostateczna wartość alokacji dla regionu lubuskiego, a zarząd województwa podejmuje działania mające na celu zwiększenie puli środków dla regionu.  – Jesteśmy po spotkaniu z ministrem Waldemarem Budą, ale do uzgodnienia jest jeszcze sporo, jest także wiele spornych kwestii. Nie mamy także odpowiedzi na nasze pisma w sprawie zwiększenia alokacji z Komisji Europejskiej, od premiera oraz Ministra Finansów. Zgodnie z procedurami wnieśliśmy też skargę do Komisji Europejskiej. Jednak zgodnie z naszą deklaracją środki, które decentralizujemy to 38 proc. – razem ze środkami na obszary wiejskie, na które musimy zagwarantować ponad 15 proc. – wyjaśniła.

Podczas spotkania zaprezentowany został wstępny podział regionalnej alokacji, także podział środków pomiędzy poszczególne MOFy. Projekt ten będzie poddany konsultacjom społecznym, które potrwają do końca listopada. – Te konsultacje są głównie dla państwa, bo to właśnie samorządy są głównym beneficjentem środków. Na dziś nasze prace są na takim etapie, że dyskutując algorytmie musimy mieć punkt odniesienia i jest nim algorytm berliński, który się opiera o trzy podstawowe elementy: ludnościowy, związany z rynkiem pracy, dochodowy (PKB na mieszkańca) – wyjaśnił członek zarządu Marcin Jabłoński.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że nowa perspektywa różni się od poprzedniej, ponieważ powstało więcej partnerstw. – Nie możemy więc porównywać tych dwóch perspektyw, bo mamy inną sytuację. W ramach wymiaru terytorialnego nie przeznaczmy mniej. Cieszymy się, ze powstało wiele partnerstw i że jest tak duża decentralizacja. Jednak to też oznacza więcej aktorów. Do tej pory w regionie były tylko dwa duże ZIT-y. Partnerstwa są w zakresie naszego zainteresowanie i będziemy je mocno wspierać. Dlatego też decentralizujemy aż 38 proc. środków. Musimy też jednak zrealizować zapisy Strategii Rozwoju Województwa, w której jest 46 projektów kluczowych. Musimy wiec wszystko pogodzić – podkreślała marszałek.

Podczas spotkania przedstawiony został harmonogram prac nad nowym programem operacyjnym dla Lubuskiego.