Poznaliśmy laureatów XII edycji plebiscytu Lubuski Lider Biznesu, którego organizatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Nagrody laureatom wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jak podkreślała podczas gali marszałek Elżbieta Anna Polak, tegoroczni laureaci to prawdziwi mistrzowie, bo swoje firmy rozwijają w czasie pandemicznego kryzysu. – Bardzo się cieszę, że mogę osobiście pogratulować nie tylko liderom biznesu, ale wszystkim państwu, bo naprawdę jesteście mistrzami świata, że w tym trudnym czasie przetrwaliście i prowadzicie lubuską gospodarkę w bardzo dobrym kierunku – mówiła. Zapewniła też o samorządowym wsparciu dla przedsiębiorców. – Samorząd województwa lubuskiego w czasie pandemii wspiera bardzo mocno nie tylko szpitale, czy domy opieki społecznej, ale też przedsiębiorców. Dziękuję Izbie za udział w naszym programie grantowym razem z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Pragnę także w imieniu zarządu województwa zapewnić, że jesteśmy z wami solidarni, również kierując nasze stanowisko i apel do rządu w związku z Polskim Ładem, który uderza nie tylko w samorządy, ale także w przedsiębiorców – podkreślała marszałek.

Elżbieta Anna Polak zaprosiła także przedstawicieli lubuskiego biznesu na Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 6-8 października. – Spotkajmy się, żeby porozmawiać o przyszłości, bo jest trochę szczęścia w tym nieszczęściu, a mianowicie wielka solidarność wspólnoty europejskiej, która stworzyła Europejski Plan Odbudowy, w ramach którego Polska otrzyma 57 mld euro i dodatkowo nowa perspektywa. Mocno w to wierzę, że rząd będzie praworządny i te pieniądze jak najszybciej znajdą się w waszych rękach, bo potraficie je rozmnożyć – przekonywała. – Tworzymy razem dobre partnerstwa – mamy ich kilkanaście w obszarach inteligentnych specjalizacji, ponieważ w nowej perspektywie to głównie przedsiębiorcy będą aktorami na tej scenie. Są to partnerstwa w zakresie innowacyjnego przemysłu, zdrowia i jakości życia i oczywiście zielonego ładu i zielonej gospodarki – dodała.

Zanim jednak wyzwania i szanse nowej perspektywy, warto podsumować to, czego już udało się dokonać i nagrodzić najlepszych przedsiębiorców Polski Zachodniej. To ludzie, którzy jak podkreślał prezes ZIPH Jerzy Korolewicz, mimo kryzysu poddali się ocenie i stanęli w konkursowe szranki.

W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu ubiegało się 38 przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę stanowiły małe firmy: 14. Ponadto do konkursu zgłosiło się 10 mikro oraz po 7 średnich i dużych przedsiębiorstw. Narody wyróżnionym wręczyli marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek. W gali udział wzięli również lubuscy parlamentarzyści – senatorowie: Władysław Komarnicki, Robert Dowhan i Wadim Tyszkiewicz oraz poseł Krystyna Sibińska.

Oto laureaci:

Kategoria mikroprzedsiębiorstwa:

III miejsce: Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego GOREX Sp. z o.o.

II miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

I miejsce: 4 CS Sp. z o.o.

 

Kategoria małe przedsiębiorstwa:

III miejsce: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. 

II miejsce: ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.

I miejsce: PERCEPTUS Sp. o.o.

Kategoria średnie przedsiębiorstwa:

III miejsce: CONTACT Sp. z o.o. 

II miejsce: STREAMSOFT Sp. z o.o. Sp. K.

I miejsce: KASKAT Sp. z o.o.

Kategoria duże przedsiębiorstwa:

III miejsce: LEKS Sp. z o.o.

II miejsce: PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W GORZOWIE

I miejsce: TELEMOND SP. Z O.O.

Kategoria firma przyjazna młodym:

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA:  AGACKI – SZYMCZAK Sp. J.

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI I WDROŻEŃ AGROTECHNICZNYCH
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: INNEKO Sp. z o.o.

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA: TELEMOND Sp. z o.o.

 

Kategoria społeczna odpowiedzialność biznesu:

HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.

ICT Poland Sp. z o.o.

LUG S.A.

MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.

SWISS KRONO Sp. z o.o.

LUBUSKI LIDER INNOWACJI

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA:  ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: KASKAT Sp. z o.o. oraz Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA: SECO/WARWICK S.A