Stanowcza postawa Zarządu Województwa Lubuskiego doprowadziła do zmiany podejścia wiceministra Waldemara Budy do finansowania zachodniej obwodnicy Zielonej Góry.

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński po długich zabiegach spotkali się dziś (24 września) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z wiceministrem Waldemarem Budą. Stanowcza postawa zarządu województwa doprowadziła do zmiany podejścia  wiceministra Budy w stosunku do deklaracji złożonej 5 lipca, kiedy domagał się wpisania projektu budowy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry ze 100-procentowym finansowaniem przez samorząd lubuski w ramach regionalnego programu operacyjnego.

– Dzisiejszego spotkania nie można nazwać przełomowym, ale w stosunku do pierwotnej postawy wiceminister przedstawił daleko idące ustępstwo, gwarantując w ramach rządowego programu Feniks dofinansowanie w wysokości 78 mln zł. – mówi marszałek Polak. Zarząd województwa na najbliższym posiedzeniu zapozna się ze stanowiskiem gminy Czerwieńsk, na terenie której projektowany jest przebieg spornej drogi oraz podejmie stosowne decyzje w tej sprawie.

Podczas spotkania omówiono również zakres wdrażania przez region lubuski projektów złożonych do KPO m.in. centrum Onkologii w Zielonej Górze, Gorzowie, Torzymiu i Nowej Soli, zielone szpitale, telemedycyna, Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Uniwersyteckim, wodociągów i kanalizacji.

Wiceminister Buda podkreślił, że w najbliższych latach Lubuskie może się spodziewać co najmniej podobnej wielkości wsparcia finansowego funduszy europejskich w ramach KPO jak w Regionalnym Programie Operacyjnym 2021-2027.

Wiceminister Waldemar Buda przyjął również zaproszenie marszałek E. Polak i członka zarządu M. Jabłońskiego do udziału w sesji sejmiku województwa lubuskiego w najbliższym czasie.