O lubuskiej gospodarce i innowacjach marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński rozmawiali z lubuskimi przedsiębiorcami, naukowcami, samorządowcami i parlamentarzystami.

Spotkanie w szerokim gronie specjalistów sprzyjało rozmowom na wiele tematów. Poruszano kwestie najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju regionu.  Jedną z nich był konkurs na obszary kluczowe, w których wezmą udział lubuskie uczelnie. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie zakończono prowadzone przez urząd marszałkowski warsztaty sieciujące. Ich efektem jest 12 partnerstw. Wszystko po to, aby jak najlepiej zweryfikować sposób kształtowania się naszych regionalnych specjalizacji. Będzie to ważne chociażby w kontekście nowej perspektywy finansowej UE i zdobywania funduszy unijnych na ambitne projekty B+R.

Podczas spotkania pojawiły się poza tym tematy związane z organizowanym w październiku Kongresem Gospodarczym. Sporo czasu zajęła dyskusja o współpracy na linii samorząd województwa – przedsiębiorcy. Omówione zostały także działania podejmowane przez samorząd województwa, mające na celu wsparcie rozwoju innowacyjności. To m.in. warsztaty sieciujące, seminaria klastrowe, sympozja naukowe, webinary. W czerwcu ogłoszony został także konkurs na kluczowe obszary b+r w ramach lubuskich inteligentnych specjalizacji. Rozmawiano także na temat możliwości współpracy w tym zakresie samorządu, uczelni oraz przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu Marcin Jabłoński, przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek, poseł Waldemar Sługocki, poseł Jerzy Materna, Prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ Maria Mrówczyńska, Janusz Jasiński – przewodniczący OPZL,  Joanna Zielińska – OPZL i Jolanta Jaromin – Mazur – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWL.