Trwają przygotowania do wydatkowania środków z nowego budżetu UE. Swoje pomysły w tym zakresie ma także PARP. Jego przedstawiciele spotkali się z członkiem zarządu Marcinem Jabłońskim.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaproponowała władzom województwa lubuskiego działania, jakie można podjąć w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz Krajowego Planu Odbudowy. Rekomendacje zostały stworzone przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych. SRK NUB podczas rozmów reprezentował jej przewodniczący Piotr Fałek, który podkreślił, że Rada jest przedstawicielem sektora, zatrudniającego w Polsce ponad 300 tys. osób.

W trakcie spotkania poruszono także pojęcie Gospodarki 4.0, obejmującej swoim zasięgiem inteligentne specjalizacje Województwa Lubuskiego. Za jej powszechne kompetencje horyzontalne uznaje się m.in. wirtualną rzeczywistość, robotyzację procesów biznesowych, czy też jakże ważne w dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo. Pomysłów przedstawicieli PARP wysłuchał członek zarządu Marcin Jabłoński oraz dyrektorzy departamentów kluczowych dla nowego rozdania środków unijnych.