Rozwój przedsiębiorczości, dostępność transportowa, zdrowie – to niektóre z lubuskich priorytetów wpisanych do Strategii Rozwoju Województwa. Wiele zadań jest już w trakcie realizacji.

Most, który połączy region

Jednym z największych zadań z zakresu infrastruktury transportowej realizowanych w Lubuskiem jest budowa mostu przez Odrę w Milsku. Postępy prac mieli okazję ocenić: marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu Marcin Jabłoński, Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka oraz posłowie: Cezary Grabarczyk i Waldemar Sługocki.

Budowa mostu w Milsku to inwestycja, która znacznie wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Dzięki niej dojazd z Zielonej Góry do Sławy i Wschowy skróci się nawet o kilkadziesiąt minut. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy – budowa mostu o długości około 364 m wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z obejściem m. Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz) do włączenia z istniejącą DW 282 za miejscowością Przewóz. Zgodnie z planem, zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2022 r. Przeprawa ma powstać do 2022 roku. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu województwa, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu państwa.

  • 73,84 mln zł – to dofinansowanie, jakie przyznał zarząd województwa na realizację projektu.
  • 58,93 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
  • 14,92 mln zł to środki z budżetu państwa.

Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Za wykonanie mostu oraz prowadzącej do niego drogi odpowiada firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE z siedzibą w Krakowie.

Dbamy o zdrowie psychiczne młodych

Lubuskim priorytetem jest również ochrona zdrowia – także w zakresie psychiatrii. W maju br. wystartował projekt Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Utworzy je SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, które także odwiedzili członkowie zarządu i parlamentarzyści. Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Departament Zdrowia i Urząd Miasta Zielona Góra – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Projekt realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie wynosi 12,9 mln zł. O jego szczegółach opowiadał dyrektor Centrum Andrzej Żywień.

Innowacyjne – nowoczesne Lubuskie

Misja regionu zapisana w nowej Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku to Zielona Kraina Inteligentnych Technologii. Taki ma być region i do tego zmierza. Dlatego samorząd mocno wspiera przedsiębiorców oraz transfer wiedzy do biznesu. W poprzednich latach zainwestował w budowę Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie swoją siedzibę ma m.in. firma Perceptus. Firma tworzy optymalizuje dedykowaną infrastrukturę IT. Specjalizuje się w szeroko pojętej dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zajmując się między innymi szyfrowaniem danych, testami penetracyjnymi, backupem i archiwizacją, wirtualizacją, systemami do monitorowania sieci i pracowników, czy oprogramowaniem Endpoint Security. Podczas wizyty w firmie zaprezentowany został jej potencjał, który także wpływa na region.

Jednym z priorytetów jest także rozwój winiarstwa, dlatego też marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu Marcin Jabłoński pokazali gościom serce lubuskiego winiarstwa, czyli Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz samorządową winnicę.