O najważniejszych aktualnie sprawach dla regionu lubuskiego mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas obrad Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

 

Marszałek poinformowała lubuskich samorządowców o stanie prac nad nową unijną perspektywą. – Jesteśmy w trakcie konsultacji z ministerstwem. Alokacja dla Lubuskiego to przypomnę 737 mln zł  euro, ale bijemy się o 25 proc. z należnej regionom rezerwy. To 7 mld euro, które Minister zostawił sobie w dyspozycji.  Jeżeli rezerwa zostanie rozdysponowana szacujemy że alokacja dla Lubuskiego może wzrosnąć do 980 mln euro. Są szanse, żeby ta rezerwa została wpisana do programu już na początku – wyjaśniła E. Polak. Poinformowała jednocześnie, że o wysokości alokacji dla ZIT-ów będzie można rozmawiać dopiero po wiążących informacjach przekazanych przez Ministerstwo. Obecnie trwa ocena projektów przesłanych przez partnerstwa pod kątem zgodności z priorytetami. Marszałek odniosła się także do prac nad Krajowym Planem Odbudowy. Poinformowała, że najważniejsze samorządowe postulaty nie zostały przyjęte. – Rząd nie chce się zgodzić na decentralizację. Z ostatniej chwili mam informację, że województwa mogłyby zarządzać trzema wiązkami projektów. Nie ma takie zgody na równy podział pożyczek i grantów. Postulowaliśmy o zwiększenie środków na szpitalnictwo i faktycznie ta pula wzrosła, ale nadal ma być to pomoc w postaci pożyczek. Nie ma też zgody na zwiększenie obecności przedstawicieli samorządów w Komitecie Monitorującym – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. – Jest duże zagrożenie, że Krajowy Plan Odbudowy będzie wdrażany jak rządowy program inicjatyw lokalnych, czyli politycznie – dodała.

Marszałek omówiła także stan wdrażania środków budżetu województwa w ramach tzw. Budżetów obywatelskich. – Zarząd i radni wyrazili zgodę na zaproponowany podczas Lubuskiej Rady Samorządowej podział środków w ramach Funduszu Inicjatyw Samorządowych. 6 mln zł zostanie podzielone po równo pomiędzy lubuskie powiaty i ostatecznie wspomoże szpitale. Do końca czerwca powinny zostać podpisane umowy – poinformowała. – Zakończył się także nabór w  ramach programu szczepień przeciwko grypie. Zabezpieczyliśmy na ten cel w budżecie 1 mln zł. Zgłosiło się 12 gmin, a więc rozdysponowaliśmy blisko 300 tys. zł. W gminach, które przystąpiły do programu planujemy zorganizować pikniki zdrowia, podczas których będziemy zachęcać do szczepień na grypę i COVID-19 oraz promować programy profilaktyczne – mówiła E. Polak. Poinformowała także o rozstrzygnięciach w ramach konkursów: Lubuska baza sportowa, Lubuska baza turystyczna, Lubuskie inicjatywy senioralne, Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, nawadnianie boisk oraz rewitalizacja zabytków.

Marszałek poruszyła także kwestie związane z transportem. – Jeżeli chodzi o przewozy kolejowe, to zwiększyliśmy budżet o ok. 20 mln zł. Zmienił się także dyrektor spółki. Mamy też nowe połączenia, np. Żagań-Małomice, Żagań-Tuplice. W czasie wakacji uruchomione zostaną dodatkowe kursy, np. z Zielonej Góry do Łagowa. Uruchomione zostaną także pociągi turystyczne. Pracujemy także nad projektami w ramach rządowego programu Kolej+. Przypomnę, że złożyliśmy 9 projektów, 6 otrzymało akceptację. Obecnie jesteśmy w trakcie przetargu na studium planistyczne – wyjaśniła. Marszałek mówiła także o transporcie lotniczym. Przypomniała, że port lotniczy po długi zamknięciu spowodowanym pandemią działa już normalnie. Wróciły regularne połączenia z Warszawą, a od 4 lipca przez 10 tygodni z Babimostu będzie można polecieć do chorwackiej Rijeki. Planowane jest także rozszerzenie siatki połączeń oraz modernizacja terminala odlotów.

Podczas obrad samorządowcy rozmawiali także na temat lasów w regionie oraz sytuacji finansowej JST. Włodarze lubuskich gmin zajęli się poza tym działaniami związanymi z przeciwdziałaniem suszy, czy też kwestiami współpracy z OPS. Obradom przewodniczył Marek Cebula – Prezes Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, burmistrz Krosna Odrz.