Pięć osób na tle ścianki promocyjnej gminy Pszczew.
Członek zarządu Marcin Jabłoński odbył dziś serię spotkań na północy naszego regionu. Była to okazja, aby porozmawiać z przedsiębiorcami. Nie zabrakło też spotkań z samorządowcami.

Jednym z punktów wizyty w Gorzowie Wlkp. było spotkanie z właścicielami firmy z branży IT – Neosystem. Przedsiebiorstwo specjalizuje się w rozwiązaniach, które mogłyby ułatwić automatyzację procesów w urzędach oraz podległych im jednostkach. Są to przede wszystkim urządzenia do przyjmowania wniosków i podań, cyfrowej informacji dla petenta oraz zarządzania kolejkami.

Harmonogram uzupełniło poza tym spotkanie w Pszczewie. Członek zarządu Marcin Jabłoński zwiedził nowoczesną fabrykę ekologicznych opakowań. Miał także okazję zapoznać się z walorami, jakie posiada gospodarstwo agroturystyczne Folwark położone przy samym Pszczewskim Parku Krajobrazowym. To miejsce popularne wśród Lubuszan. Posiada produkty wpisane na listę Dziedzictwa Kulinarnego regionu lubuskiego.

Wizyta w Pszczewie była także okazją do rozmów z wójtem Józefem Piotrowskim. Samorządowiec przedstawił aktualne działania gminy oraz opowiedział o planowanych inwestycjach. Dyskusja dotyczyła również możliwości sięgnięcia po środki unijne w nowej perspektywie. W spotkaniach uczestniczyła także Poseł na Sejm Krystyna Sibińska.