4 maja br. obradował zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałkowie rozmawiali m.in. o Krajowym Planie Odbudowy. Przyjęte zostało Stanowisko w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich. Samorządowcy wnioskują w nim m.in. o zwiększenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne (ramach PROW nowej perspektywy nie zaplanowano działań w tym obszarze) oraz uwzględnienia samorządów w procesie wdrażania. Marszałkowie rozmawiali także o stanowisku w sprawie ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy. Jednak w związku z intensywnymi pracami nad dokumentem i licznymi zmianami, prace nad ostatecznym kształtem stanowiska zostały odłożone do czasu przeanalizowania ostatniej wersji. – Prace nad dokumentem zostały zintensyfikowane. Sam dokument może się jeszcze zmieniać. To, co na pewno trzeba wziąć pod uwagę to podział na część dotacyjną i pożyczkową przypisaną do samorządów. Nie ma mowy o kopertach regionalnych. Jest pułap 30 proc. środków, ale nie ma mowy, że będą to wyłącznie środki dotacyjne – mówił Marcin Szmyt – Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Swoje uwagi do KPO zgłosiło także województwo lubuskie. Część z nich została uwzględniona w całości lub w części. W dokumencie pojawiły się m.in wnioskowane przez Lubuskie zapisy dot. znaczącej roli samorządów wojewódzkich we wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy oraz udziału przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego w Komitecie Monitorującym. Wątpliwości nadal budzi transparentność procesu wyboru konkretnych inwestycji do dofinansowania i zakres wpływu na niego innych (pozarządowych) interesariuszy, w tym regionów. Zgodnie z dokumentem definiowanie inwestycji i przeprowadzanie naborów mają być w kompetencji Instytucji Odpowiedzialnych za inwestycje, wśród których wskazano niemal wyłącznie ministerstwa i podległe rządowi instytucje.

Szczegóły dot. lubuskich wniosków zgłoszonych do projektu KPO w załączeniu

Podczas obrad marszałkowie przyjęli stanowisko w sprawie realizacji lokalnych strategii rozwoju w ramach środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2021-2027. Zarząd Związku Województw RP wnosi w nim do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zapewnienie adekwatnej alokacji środków finansowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach przyszłego Programu „rybnego” na obszarze całej Polski.

Członkowie zarządu ZWRP rozmawiali także o tematach związanych z ochroną zdrowia. Przyjęli stanowisko w sprawie prowadzonych przez ministerstwo zdrowia prac nad restrukturyzacją podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia szpitalne oraz w sprawie odstąpienia w obecnej sesji egzaminów specjalizacyjnych lekarzy od części ustnej i uznanie wyników egzaminów testowych za wystarczające dla uzyskania tytułu specjalisty. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała konieczność zmian finansowania ochrony zdrowia. –  Widzimy potrzebę reformy. Zgłaszamy gotowość do współpracy i chcemy być partnerami. Chcemy razem wypracować rozwiązania – przekonywała. Podkreślała także że istotnym problemem polskiej ochrony zdrowia, który wymaga interwencji jest brak kadry.