17 marca br. odbyły się obrady komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP. Udział w nich wziął członek zarządu Marcin Jabłoński.

Związek Województw RP to jedna z najważniejszych samorządowych korporacji. Jej głos ma istotne znaczenie w wielu sprawach. ZWRP od lat aktywnie wspiera ideę samorządu terytorialnego, broniąc jego interesu na poziomie województw. Marszałkowie, za sprawą wspólnych działań starają się wpływać na możliwie jak najbardziej skuteczny rozwój społeczno-gospodarczy regionów. O najważniejszych tematach samorządowcy dyskutują m.in. podczas tematycznych komisji.

17 marca br. członek zarządu Marcin Jabłoński wziął dzisiaj udział w posiedzeniu komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Marszałkowie zajęli się m.in. regionalnymi planami transportowymi, czy też strategiami innowacji. Sporo miejsca poświęcono zielonemu ładowi, na który duży nacisk w nowym, unijnym budżecie stawia UE. Swoje doświadczenia, pomysły i wątpliwości samorządowcy mogli skonfrontować z przedstawicielami rządu, którzy również wzięli udział w spotkaniu.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym.