Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszerszą dystrybucję wśród zainteresowanych członków Państwa organizacji poniższego zaproszenia do uczestnictwa w bezpłatnym kursie on-line organizowanym przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych (United Nations Office for Project Services , UNOPS).

Tematem kursu są zasady prowadzenia przetargów na dostawy towarów i usług na potrzeby projektów realizowanych w ramach systemu ONZ.
Ww. kurs jest bezpłatny.
Organizacja kursu jest powiązana z platformą UNGM (United Nations Global Market) i konieczne jest odpowiednie zarejestrowanie się na obu tych platformach.

Ewentualne konkretne pytania i problemy należy kierować pod adresem tego portalu UNOPS Website.

Pobierz w PDF