Lubuskie ma Radę Samorządową. Podczas pierwszych obrad na przewodniczącego wybrano Marka Cebulę – burmistrza Krosna Odrz., prezesa Zrzeszenia Lubuskich Gmin. Wybrano także wiceprzewodniczących oraz przyjęto regulamin Rady.

Lubuska Rada Samorządowa to organ opiniodawczo-doradczy zarządu województwa. To inicjatywa oddolna Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano zarząd gremium: prezesa, którym został Marek Cebula oraz wiceprezesów: Bogusława Kierusa – starostę strzelecko-drezdeneckiego, Beatę Kulczycką – Radną Województwa Lubuskiego oraz Jacka Wójcickiego – prezydenta Gorzowa Wlkp.

W skład Rady wchodzą także:

 • Sylwia Łaźniewska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Burmistrz Dobiegniewa
 • Ryszard Kowalczuk – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Wójt Gminy Brody
 • Bartłomiej Kucharyk – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Wójt Przytocznej
 • Paweł Jagasek – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Burmistrz Kożuchowa
 • Jacek Milewski – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Prezydent Nowej Soli
 • Paweł Lichtański – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Burmistrz Iłowej
 • Krystyna Pławska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Wójt Bogdańca
 • Henryk Janowicz – Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego, Starosta Żagański
 • Iwona Brzozowska – Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego, Starosta Nowosolski
 • Janusz Kubicki – Prezydent Zielonej Góry
 • Sebastian Ciemnoczołowski – Radny Województwa Lubuskiego
 • Zbigniew Kołodziej – Radny Województwa Lubuskiego
 • Kazimierz Łatwiński – Radny Województwa Lubuskiego
 • Łukasz Mejza – Radny Województwa Lubuskiego

Rada ważna dla samorządności w regionie

–  To jest ważny moment w życiu samorządu w regionie – mówił prezes Marek Cebula. –  Mam nadzieję, że państwo pokładane we mnie nadzieje uznacie za spełnione. Będę reprezentował całe środowisko i będę na pewno wspierał także te najmniejsze gminy. Najważniejszym celem jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa. Chodzi o zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Motorami napędowymi są oczywiście stolice, ale nie należy zapominać o miejscach, gdzie mieszkańcy oczekują poprawy warunków życia. Chciałbym żebyśmy podejmowali decyzje w konsensusie. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie realizować zadania, na które czekają mieszkańcy. Powierzone mi zaufanie jest jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze cięższej pracy na rzecz środowiska samorządowego – podkreślał.

O pełnej gotowości do współpracy z Radą zapewniała marszałek Elżbieta Anna Polak. – Gwarantuję dobrą współpracę. Myślę, że to będzie platforma wymiany doświadczeń i inspiracji. Postaramy się czerpać z waszych pomysłów. To historyczna szansa, bo jesteście pierwszą radą więc myślę, że będą to doskonałe fundamenty. Przywiązuję wielką wagę do tej współpracy, bo od tego zależy przyszłość samorządu lubuskiego. Możemy też inspirować inne samorządy – zaznaczyła. Poinformowała także, że w budżecie województwa na 2021 rok zapisano 6 mln zł na Fundusz Inicjatyw Samorządowych.

Strategia dla regionu

Podczas pierwszego posiedzenia Rada zajęła się dwoma ważnymi dla rozwoju regionu tematami: podziałem środków w ramach nowej unijnej perspektywy oraz planowaną do przyjęcia Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego. – Regionalny Program Operacyjny ma kapitalne znacznie dla rozwoju samorządów. Już wiemy, że w rękach samorządu będzie 40 proc. z całej alokacji, a dla Lubuskiego to 737 mln euro. Jest jeszcze Europejski Program Odbudowy. Więc podsumowując, wcale to nie będzie mało. W Krajowym Programie Odbudowy będzie dla Polski 23 mld euro. Mamy to szczęście rządzić, kiedy do Polski płyną środki europejskie, musimy to dobrze wykorzystać dla każdej gminy i każdej społeczności – podkreślała marszałek Polak. Zaprosiła także samorządowców do udziału w lubuskich konsultacjach Umowy Partnerstwa, które odbędą się 11 lutego. – Jeżeli chodzi o Strategię Rozwoju Województwa, to trzymamy unijny kierunek: inteligentny  rozwój, zielony ład i cyfryzacja. Misja nadal pozostaje aktualna – to zielona kraina nowoczesnych technologii. Wzmacniamy ją o inteligentny rozwój, bo na ten cel w nowej perspektywie będzie najwięcej środków finansowych, ale utrzymujemy zielony kierunek, bo to nasze naturalne dziedzictwo. Chcemy także, by Lubuskie było silne społecznie i bliżej obywateli. Nasz dokument jest realistyczny, bardzo pragmatycznie go przygotowaliśmy. Przyjęliśmy 46 projektów kluczowych. Teraz opiniują ten dokument radni województwa. Korekty są jeszcze możliwe. Stawiamy na partnerstwa, bo na to też stawia Unia Europejska. Dlatego wspieramy powstawanie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych i innych powiązań – wyjaśniła marszałek.

Radna Beata Kulczycka w odniesieniu do środków w ramach nowej unijnej perspektywy pytała, czy przypisana Lubuskiemu kwota będzie negocjowana i może ulec zwiększeniu. – Bardzo liczę na te konsultacje 11 lutego, ponieważ jest jeszcze bardzo wiele niewiadomych jeżeli chodzi o środki w nowej perspektywie. Np. nie znamy alokacji dla obszarów wiejskich, a wiemy, że PROW będzie ubogi. Warto byłoby też wyznaczyć pulę na białe plamy, czyli wsparcie gmin, których nie stać na realizację działań. Nie możemy dopuścić do marginalizacji gmin – odpowiedziała E. Polak.

Sporą część dyskusji poświęcono także wspomnianym partnerstwom. Samorządowcy pytali, czy partnerstwa, które powstaną po przyjęciu Strategii i nie zostaną w niej ujęte będą także premiowane? – Na pewno warto się pośpieszyć i postarać, aby takie partnerstwo zostało wpisane do Strategii.  Problemu nie ma tam, gdzie te partnerstwa powstały i spełniają wymagania MOF– czyli są powiazania i wola rozwiązania problemów. Mamy jeszcze czas do 15 lutego,  można te zapisy wprowadzić. Niezależnie od tego wszystkie inne partnerstwa będą premiowane, bo takie jest ukoronowanie polityki spójności. Wyobrażam sobie, że tam gdzie one jeszcze nie powstały, przy konkretnym rozdaniu mogą się rodzić. Zadbamy o taki zapis w RPO,  żeby mogły uzyskać wsparcie. Jest jeszcze wiele niewiadomych jeżeli chodzi  o Regionalny Program, więc czekamy na konsultacje z ministerstwem – wyjaśniła marszałek.

Członkowie Rady wiele miejsca poświęcili także Strategii Rozwoju. Radna Beata Kulczycka zwróciła uwagę, że jest to dokument kluczowy, z którym samorządowcy powinni się zapoznać. – Musimy mieć świadomość wszystkich narzędzi, którymi będziemy dysponować we wdrażaniu RPO. Chcemy, żeby zapisy strategii odpowiadały potrzebom oddolnym – podkreślała.

Według prezydenta Nowej Soli Jacka Milewskiego obecny projekt Strategii znacząco różni się od tej konsultowanej kilka miesięcy temu. Dlatego też pytał o możliwość przesunięcia terminu przyjęcia Strategii z planowanego 15 lutego o miesiąc. – To da szansę Radzie Samorządowej na wypracowanie opinii na temat dokumentu – przekonywał.

– Nie jestem zwolennikiem przesuwania terminu przyjęcia Strategii. Jesteśmy po dwóch turach konsultacji. Nie wpływają do nas wnioski i uwagi, które znacząco wpływają na zmianę tego dokumentu. Są to uwagi dot. szczegółów, doprecyzowania zapisów. Nie są to jednak wnioski, które miałyby zmienić tekst Strategii w kluczowych obszarach. Jeżeli oczywiście wpłyną na komisjach daleko  idące, istotne  wnioski, które znacznie zmieniają kształt Strategii wtedy będzie to konieczne.  Jednak trzeba mieć świadomość, że dalsze przesuwanie przyjęcia dokumentu opóźni przygotowanie Regionalnego Programu oraz programów branżowych – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Za przesunięciem terminu przyjęcia SRWL optował też radny Kazimierz Łatwiński. – Uważam, że ten wniosek powinniśmy przyjąć. Są tu ważne kwestie związane z inwestycjami rządowymi, a brak pewnych zapisów może przeszkadzać w procesie lobbowania o inwestycje – przekonywał.

Rada zdecydowała, że jej członkowie zapoznają się z ostatecznym projektem SRWL i na posiedzeniu 3 lutego sformułują wnioski do dokumentu, które przekażą komisjom sejmikowym

Sejmik zajmie się projektem Strategii na posiedzeniu 15 lutego.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI