Po raz pierwszy w tym roku spotkali się włodarze lubuskich gmin. 20 stycznia obradowało Zrzeszenie Gmin Lubuskich pod przewodnictwem burmistrza Krosna Odrz. Marka Cebuli. Gościem obrad była marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania, z nowym rokiem marszałek przekazała samorządowcom przesłanie ojca polskiego samorządu Jerzego Regulskiego. Niedopuszczalne jest założenie, że państwo – w tym administracja państwowa wyznacza obywatelom dopuszczalne sfery aktywności. To zabija kreatywność. Konieczne jest bezwarunkowe respektowanie samodzielności władz samorządowych, które mogą i powinny podejmować działania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

O kierunkach rozwoju regionu

Była to także okazja do przekazania włodarzom najważniejszych dla nich informacji. Pierwsza dotyczyła najważniejszego w regionie dokumentu kierunkowego, czyli Strategii Rozwoju Województwa z perspektywą do 2030 roku. – 15 lutego, podczas obrad sejmiku zamierzamy przyjąć Strategię. Teraz jest więc moment na wniesienie uwag przez radnych – mówiła marszałek. Odniosła się także do wprowadzonych w dokumencie zmian. – Zmiany te dotyczą ukierunkowania polityki spójności. Nadal chcemy być zieloną krainą, ale stawiamy na inteligentny rozwój, bo takie jest też ukierunkowanie polityki spójności. Inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu – to nasza misja – wyjaśniła marszałek. Priorytety zwarte w Strategii zgodne są z ukierunkowaniem UE. Lubuskie postawi na zielony ład, cyfryzację, przedsiębiorczość, rozwój infrastruktury oraz sprawy społeczne – będzie bliżej obywatela i silne społecznie.

Marszałek odniosła się także do projektów kluczowych. – Jest ich łącznie 46. To są projekty niezrealizowane do tej pory, ale zgodne z ukierunkowaniem – wyjaśniła. Lista w załączeniu

Nowa perspektywa, nowe możliwości

Kolejnym ważnym dla samorządowców tematem jest nowa unijna perspektywa i alokacja dla Lubuskiego. Wczoraj poznaliśmy założenia Umowy Partnerstwa. Zgodnie z nimi do regionów trafi 40 proc. polskiej alokacji, czyli 28 mld euro. – W regionie lubuskim otrzymamy 737 mln euro, czyli nieco mniej niż w kończącej się perspektywie, kiedy do regionu trafiło 906 mln euro. Jednak nie narzekamy i cieszymy się z tych 40 proc., bo nie mieliśmy pewności, że ten poziom zostanie utrzymany. Ramy Regionalnego Programu Operacyjnego są już gotowe. Teraz czas na uszczegółowienie i powiązanie ze strategią – wyjaśniła marszałek. Przekonywała, że w tej perspektywie trzeba też sięgać po środki na poziomie krajowym i te wprost z Brukseli.  – Chcemy powołać instytut badań i rozwoju, który będzie pomagał samorządom w pozyskiwaniu środków unijnych ponadregionalnych, głównie chodzi o program Horyzont-Europa – wyjaśniła marszałek.

 

W ramach Umowy Partnerstwa do Polski trafi łącznie 770 mln zł, i tak:

Program Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro

Program Inteligentny Rozwój – 8,5 mld euro

Projekty miękkie – 4,3 mld euro

Polska Cyfrowa – 2 mld euro

Polska Wschodnia + Mazowsze bez Warszawy – 2,5 mld euro

Program Sprawiedliwej Transformacji (6 województw: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie) – 4,4 mld euro

Pomoc żywnościowa – 200 mln euro

PO Ryby – 500 mln euro

RPO – 28 mld euro– 40 proc. alokacji

Planowane są także konsultacje Umowy Partnerstwa – w Lubuskie zaplanowano je na 11 lutego

– Oprócz tych środków w nowej perspektywie będą też środki z Krajowego Programu Odbudowy, w ramach którego Polska otrzymała 23 mld euro. Złożyliśmy 15 dużych projektów (Zobacz TUTAJ). 6 jest wstępnie przyjęta. Obejmujemy nimi cały region – wyjaśniła E.Polak.

Budżet dla regionu

Podczas spotkania marszałek przedstawiła szczegóły dot. budżetu województwa na rok 2021. – To  też pieniądze, które mają duże znaczenie dla jakości życia w regionie. Na wydatki przeznaczyliśmy 556 mln zł, czyli trochę mniej niż w ubiegłym roku z uwagi na to, że jeszcze nie ruszyła nowa perspektywa. Najwięcej środków, bo aż 55 proc. przeznaczamy na transport i łączność. Będziemy kontynuować budowę mostu w Milsku, obwodnic Kosieczyna i Chlastawy. Nowe zadanie to rozbudowa drogi woj. nr 295w Miodnicy. Zaplanowaliśmy także budowę mostów w Brzeźnicy i na rzece Czerna. W planie jest także m.in. przebudowa drogi Drezdenko- Gorzów – poinformowała marszałek.

Drugie miejsce na budżetowym podium zajmuje cyfryzacja. Tu kontynuowane będą projekty: Lubuski e-Urząd, Lubuskie e-Zdrowie, GIS. Uruchomione zostanie także Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie Wlkp. I największy projekt w tym zakresie, czyli budowa Parku Technologii Kosmicznych. Duże środki finansowe samorząd przeznaczy także na zdrowie. Tu zaplanowano mi.in. wsparcie dla lubuskich szpitali, utworzenie ośrodka geriatrii, rozbudowę hospicjum, modernizację onkologii oraz realizację programów profilaktycznych. – Uruchamiamy też nowe zadanie. Szczepienie seniorów przeciwko grypie. Chcemy je realizować hybrydowo z samorządami terytorialnymi – wyjaśniła E. Polak.

Samorząd będzie kontynuować także inwestycje w kulturę: modernizację Filharmonii w Zielonej Górze, teatru, muzeów oraz Regionalnego Centrum Animacji Kultury. W budżecie znalazły się także środki na budżety obywatelskie, m.in. dla młodych, seniorów i środowisk wiejskich, a także na Fundusz Inicjatyw Samorządowych. – 25 lutego spotkamy się po raz pierwszy w ramach Lubuskiej Rady Samorządowej i wówczas zajmiemy się podziałem budżetu. W tym roku to na początek 6 mln zł – poinformowała marszałek.

Prezentacja budżetu województwa na rok 2021 w załączeniu.

Samorządowcy pytają

Podczas spotkania samorządowcy pytali marszałek o cyfryzację regionu. Marszałek zaproponowała w tym kontekście spotkanie z przedstawicielem firmy Orange, które zaplanowano na początek lutego. Samorządowcy pytali także o realizację ważnych dla nich projektów drogowych.