Centrum Badań Kosmicznych otrzyma od samorządu województwa dotację w wysokości 436 tys. zł. Pieniądze pomogą instytutowi Polskiej Akademii Nauk w prowadzeniu podstawowej działalności naukowo-badawczej.
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadzi swoją działalność w Lubuskiem od marca 2019. Od początku może liczyć na wsparcie samorządu województwa. – To dobrze ulokowane środki – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – W nowej strategii stawiamy na inteligentny rozwój, na który wszyscy razem pracujemy od kilku lat. Nie byłoby tak ważnej inwestycji regionie jak Park Technologii kosmicznych, gdyby nie współpraca z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jest to pierwszy ośrodek naukowo-badawczy w regionie od lat – wyjaśnia.

W 2019 roku samorząd przeznaczył na funkcjonowanie CBK 346 tys. zł, w 2020 roku – 436 tys. zł. Taką samą kwotę zapisano na ten cel w budżecie na rok 2021. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla kadry naukowej, stypendia oraz wynajem pomieszczeń. Centrum ma swoją siedzibę w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. – Tam powstaje nowe city – nowa Zielona Góra. Są tam Park Przemysłowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny i tam też zaplanowaliśmy lokalizację Parku Technologii Kosmicznych oraz budynku pasywnego. Chcemy też, aby w otoczeniu tych instytucji naukowo-badawczych powstał w przyszłości inkubator dla młodych. Potrzebujemy takiej instytucji, a w nowej perspektywie jest szansa na sfinansowanie tego przedsięwzięcia – wyjaśnia marszałek Polak.

To nie tylko pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także z programów krajowych oraz wprost z Brukseli. – W ramach tych międzynarodowych środków na technologie kosmiczne, na działalność instytucji naukowo-badawczych w tym obszarze Polska niestety zdobywała mało środków finansowych. Ale nasz instytut, choć z krótką historią już sięga po takie granty, np. z Interregu. – podkreśla E. Polak.

Marszałek przekonuje także, że Centrum Badań Kosmicznych to szansa dla absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rozwijanie pasji i zainteresowań. Na współpracę z młodymi liczy i stawia również sam instytut. – Rozwój ośrodka w Zielonej Górze jest nadspodziewanie szybki z punktu widzenia instytutu. Jesteśmy już dosyć dobrze usadowieni. Chcemy otworzyć zimowy nabór na studia doktoranckie, aby jak najwięcej praktykantów i doktorantów mogło brać udział w aktualnie prowadzonych przez nas eksperymentach. Chcemy, aby odział w Zielonej Górze był naszym głównym ośrodkiem współpracy transgranicznej – zapewnia Iwona Stanisławska, dyrektor CBK PAN.

– Mamy w tej chwili w zespole 9 osób o różnym przekroju doświadczenia i wieku. To dobry wynik w  drugim roku działalności. Dziękujemy za wsparcie finansowane i organizacyjne od urzędu marszałkowskiego, ale szukamy także środków w innych miejscach. W ramach transgranicznego programu Interreg, wspólnie z niemieckim partnerem z Frankfurtu nad Odrą, szykujemy się do projektu, dotyczącego sieci neuronowych – mówi prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Centrum Badań Kosmicznych funkcjonuje w Nowym Kisielinie w Parku Naukowo-Technologicznym. Jego działalność ukierunkowana jest na rozwój badań w zakresie robotyki kosmicznej, systemów GNSS oraz obserwacji Ziemi i systemów SSA. – Centrum „grzeje” naukę kosmiczną w województwie lubuskim. To podobnie jak Park Technologii Kosmicznych cenna inicjatywa. Powstanie unikatowy kompleks w skali Polski. To również szansa na wzmocnienie tradycyjnej nauki, jaką prowadzono w województwie lubuskim – cieszy się prof. Zbigniew Kłos, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Centrum Badań Kosmicznych PAN działa w Nowym Kisielinie od marca 2019 r.

Park Technologii Kosmicznych

Park Technologii Kosmicznych to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji w województwie lubuskim, realizowana przez urząd marszałkowski wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Badań Kosmicznych PAN i firmą Hertz Systems LTD. Ma kosztować ponad 60 mln zł i w przyszłości zapewnić naszemu regionowi możliwość konkurowania na polu innowacyjności oraz technologii z najlepszymi ośrodkami w kraju.

– Cieszę się, że jesteśmy na etapie, kiedy przebrnęliśmy przez kwestie planistyczne, prawne i podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Wybraliśmy już konkretną koncepcję Parku. Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem zgłaszanych przez nas uwag, co przełoży się na komfort pracy w Parku Technologii Kosmicznych – twierdzi członek zarządu Marcin Jabłoński.

Inicjatywa Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze ma na celu stworzenie w województwie lubuskim wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu. W regionie dużym wyzwaniem pozostaje podniesienie jego innowacyjności. Dostrzegalny jest innowacyjny potencjał tkwiący w lubuskim środowisku naukowym i gospodarce, związany z rozwojem branż wysokiej technologii, w tym technologii kosmicznych. W ramach rozwijania inteligentnych specjalizacji regionu zakłada się komercjalizację badań, a także inkubowanie innowacyjnych firm (start-upów), co w efekcie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności regionu.

– Budowa Parku Technologii Kosmicznych to historyczne wydarzenie, które wierzę głęboko, że zapoczątkuje dalszy rozwój  tego kierunku. Gdy będziemy wychodzić z pandemii, tego typu przedsięwzięcie będzie bardzo pomocne. Wśród radnych jest daleko idące zrozumienie, żeby takie inwestycje wzmacniać –  mówi Sebastian Ciemnoczołowski, radny województwa.

Park Technologii Kosmicznych ma być gotowy w 2023 r., ale już teraz władze województwa planują kolejne ruchu z nim związane. – W przyszłości chcemy, aby w otoczeniu instytucji naukowych powstał inkubator dla młodych, ponieważ bardzo potrzebujemy takiej instytucji zwłaszcza, że nowa perspektywa unijna daje szanse na sfinansowanie przedsięwzięcia. Nowa perspektywa to spora kwota dla regionu lubuskiego – 737 mln euro, trochę mniej niż w obecnej perspektywie, gdzie mieliśmy do dyspozycji 906 mln euro. Jest jednak szansa, abyśmy skorzystali z programów krajowych o sporych budżetach – podsumowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

PTK w zdecydowanej części będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  Projekt obejmuje:

  1. Laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA,
  2. Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych,
  3. Centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej,
  4. Laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji,
  5. Laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom,
  6. Laboratorium medycyny kosmicznej,
  7. Laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych,
  8. Inkubator przedsiębiorczości.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI