Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu o 14,4 mln zł alokacji i kwot dofinansowania na projekt Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców!

Lubuskie Bony Wsparcia stanowią pomoc dla firm, które przechodzą problemy w związku ze skutkami pandemii COVID-19.  Jest to autorskie narzędzie stworzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Jest to forma dotacji mająca na celu poprawienia płynności finansowanej przedsiębiorstw w związku z negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

Projekt realizowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Pierwotnie na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono 30 mln zł. Jednak w związku z dużym zaiteresowaniem, zarząd województwa zawnioskował do Komisji Europejskiej o możliwość zwiększenia alokacji. Dzięki dodatkowym środkom możliwe będzie dofinansowanie wszystkich projektów MŚP, które uzyskały co najmniej 16,5 pkt.

Łączna kwota przeznaczona na Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców to 44,3 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur i terminów zawierania umów z MŚP dostępne będą na stronach internetowych: www.bonywsparcia.ziph.pl i www.lbw.opzl.pl.