Zapraszamy do lektury i korzystania z opracowanego podręcznika

Wojska amerykańskie, stacjonujące aktualnie w 9 bazach w Polsce,  potrzebują stale dostaw towarów i usług. Szacuje się, że w roku 2020 Amerykanie wydadzą na rozbudowę infrastruktury i utrzymanie żołnierzy ponad 200 mln USD. Ponieważ pobyt wojsk amerykańskich finansowany jest ze środków publicznych USA, w bazach obowiązują amerykańskie przepisy dotyczace zamówień publicznych. Przewodnik przystępnie prowadzi przedsiębiorców przez te przepisy.

Zapraszamy też do posłuchania wystąpień na konferencji, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2020 r w Ministerstwie. https://vimeo.com/490657666

Materiały

Podręcznik Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce
0)​_Podręcznik.pdf 32.90MB

Załącznik nr 1 formularz zwolnienia z podatku VAT
Zal​_1)​_Wzór​_formularza​_ZWOLNIENIA​_Z​_PODATKU​_VAT​_i​_PODATKU​_AKCYZOWEGO.pdf 1.11MB

Załącznik nr 2 – formularz rejestracji NCAGE
Zal​_2)​_wzór​_formularz​_rejestracyjnego​_NCAGE.pdf 1.11MB

Załącznik nr 3 instrukcja rejestracji w systemie SAM
Zal​_3)​_Instrukcja​_rejestracji​_w​_systemie​_SAM.pdf 4.75MB

Załącznik nr 4 korzystanie z bazy BetaSAM
Zal​_4)​_Korzystanie​_z​_bazy​_BetaSAM.pdf 1.44MB

Załącznik nr 5 korzystanie z bazy USA Spending
Zal​_5)​_Korzystanie​_z​_bazy​_USA​_Spending.pdf 1.03MB

Załącznik nr 6 przykład tabeli oceny prac
Zal​_6)​_Sample​_past​_performance​_worksheet​_-​_przykład​_tabeli​_oceny​_prac​_wykonanych.pdf 1.57MB