W dniach 20-22 października 2020 r. odbędzie się wirtualna edycja (Zjednoczone Emiraty Arabskie). AIM to wydarzenie poruszające tematykę dotyczącą FDI – bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Uczestnikami AIM są głównie głowy państw, ministrowie, urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, ale także prezesi renomowanych światowych koncernów, eksperci finansowi i inwestycyjni. AIM oferuje inwestorom możliwość pozyskania wiarygodnych projektów inwestycyjnych oraz bezpośrednich kontaktów.

W tym roku, ze względu na pandemię, AIM odbywa się on line i będzie podejmował tematy związane z cyfryzacją, zrównoważonym rozwojem i elastycznością gospodarek po pandemii. Na specjalnej platformie będą się odbywały warsztaty i wykłady o najnowszych trendach i najlepszych praktykach w zakresie inwestycje na całym świecie. Tematyka wykładów opiera się na 6 głównych filarach tematycznych: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Zagraniczne Inwestycje portfelowe (FPI), Startupy, Miasta Przyszłości, One Belt, One Road.

Organizatorzy zakładają, że tegoroczna edycja specjalna zgromadzi ekspertów od inwestycji międzynarodowych, liderów biznesowych, regionalnych i międzynarodowych inwestorów, przedsiębiorców, którzy zaprezentują najnowsze pomysły i strategie w zakresie przyciągania BIZ.

Na stronie organizatora znajdują się szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w wydarzeniu.

https://www.aimcongress.com/

Broszura Informacyjna