Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B online między przedsiębiorcami z Chorwacji i krajów V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Wydarzenie odbędzie się 9 października, w ramach międzynarodowej inicjatywy Chorwackiej Izby Gospodarczej HGK, „Go Global – Go Virtual”, której celem jest budowanie i rozwijanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Chorwacji i z wybranych krajów.

Wydarzenie Chorwacja – Grupa V4 ma przyczynić się do dalszego umocnienia relacji biznesowych w regionie oraz internacjonalizacji firm. Składać się będzie z dwóch części:

  • plenarnej, zawierającej wystąpienia (m.in. organizatorów), prezentacje nt. możliwości biznesowych i inwestycyjnych w poszczególnych krajach
  • spotkań B2B online

Firmy zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu i spotkaniach B2B  powinny za pomocą platformy Go global-Go virtual/destination V4zarejestrować się i opublikować swój profil działalności.

Po zarejestrowaniu się każda firma będzie miała dostęp do listy uczestników wydarzenia i na podstawie profili firm i organizacji umieszczonych na platformie będzie mogła przystąpić do wyboru partnerów według swoich zainteresowań a następnie do organizacji wirtualnych spotkań B2B z firmami  z Chorwacji lub Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja).

Więcej informacji o tym, jak działa platforma i jak z niej korzystać, w sekcji B2B − Jak to działa?

Rejestracji można dokonywać od 10.09, a profile zarejestrowanych firm będą aktywne na platformie  Go global-Go virtual/destination V4 do dnia 14.10 br.

Kontakt:
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
e-mail: 

Chorwacka Izba Gospodarcza
Ana Karlić
e-mail: 
e-mail: 

 

kig