Krajowa Izba Gospodarcza w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem wraz z partnerami organizuje webinary kierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Tematem przewodnim najnowszego szkolenia dla MŚP będzie kredyt na innowacje technologiczne – bezpłatny webinar 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00.

 

Webinar odbędzie się 23 czerwca w godz. 12.00 – 13.30. Udział jest bezpłatny.

Jak można zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie dofinansowania? Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.

  • na jakich warunkach jest udzielany kredyt,
  • na jakie wymagania należy zwrócić szczególną uwagę,
  • jakie są kluczowe kryteria oceny i co należy wiedzieć.

Będzie też możliwość zadania dodatkowych pytań.

Alokacja na konkurs wynosi 350 mln zł. Beneficjentami mogą być podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Firma może sfinansować takie wydatki jak np. zakup nieruchomości, zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowe możliwości to m.in.: pokrycie wydatków ponoszonych np. na ekspertyzy, czy kosztów związanych z uzyskaniem i obroną patentów.

Zapisy przyjmuje do 22.06. do godziny 12:00:

Karolina Makijewska, Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich, e-mail:

Webinar jest realizowany w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z jednym z partnerów kampanii – firmą Stratego.

 

kig