Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło projekt rozbudowy nowej zakładki dedykowanej PROJEKTOM I PRZETARGOM MIĘDZYNARODOWYM na portalu MSZ w obszarze DYPLOMACJA DLA BIZNESU.

 

Znajdziecie w niej Państwo informacje o szerokiej ofercie projektowej organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych, istotne wskazówki dot. procedur przetargowych, linki do publikacji na ten temat, a także dane pomocne w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami ogłaszającymi projekty i/lub przetargi.

Projekty i przetargi międzynarodowe

Z szerokiego spektrum organizacji międzynarodowych MSZ prezentuje instytucje wybrane, takie, które wydają się posiadać największy potencjał w świetle ewentualnych możliwości polskich firm. MSZ zachęca do zainteresowania się tym, niezwykle bogatym rynkiem projektów i przetargów międzynarodowych (gdzie sama tylko ONZ na zakupy dóbr i usług przeznacza średnio ponad 18 mld USD rocznie), mając jednocześnie nadzieję, że prezentowane informacje będą dla Państwa pomocne.

MSZ zaprasza również do dzielenia się uwagami dotyczącymi Państwa doświadczeń w relacjach biznesowych z podmiotami międzynarodowymi (zwłaszcza tych z Państwa, którzy mieli już okazję lub biorą obecnie udział w takich projektach). Jednocześnie zachęca do dzielenia się doświadczeniami i informacjami, które mogłyby być zamieszczone w materiałach, w celu udostępnienia ich jak najszerszemu gronu polskich firm.

Dodatkowo MSZ informuje o uruchomieniu, w obrębie podstrony „Dyplomacja dla biznesu”, zakładki tematycznej pt. ANTY-COVID19 – Przetargi i inne inicjatywy międzynarodowe, w której publikowane są, z myślą o polskich firmach, informacje o projektach, przetargach i innych przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i organizacje międzynarodowe oraz inne państwa, w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 i jej skutkom. Poza tym na anglojęzycznej stronie portalu MSZ funkcjonuje zakładka Anti-COVID Offer by Polish Business, w ramach której prezentowane są produkty i rozwiązania polskich firm przydatne w walce z COVID-19.

Do kontaktu ws. projektów i przetargów OM/MIF z Państwem, w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ pozostają pracownicy departamentu, dostępni pod adresami: ; ; ;