W związku z epidemią koronawirusa w Europie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wstrzymuje  rekrutację przedsiębiorców z naszego regionu na misje gospodarcze do Hiszpanii i Szwajcarii .
Nowe terminy zostaną podane po ustabilizowaniu się sytuacji.