Wystartował program doradczo-szkoleniowy dla innowacyjnych firm – Akademia Menadżera Innowacji (AMI). Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. W inauguracji wzięli udział menedżerowie i właściciele firm, które zgłosiły się do programu, jego wykładowcy i kadra merytoryczna oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

AMI to jedyny taki program w Polsce. Jego unikalny charakter polega na wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy wsparciem warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim. W wyniku udziału w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby z zakresu innowacyjności zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, takie jak np. zarzadzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów.

– PARP od wielu lat towarzyszy przedsiębiorcom w ich zmaganiach z wyzwaniami rynkowymi w kraju i za granicą. Bazując na tych doświadczeniach uruchamiamy dziś projekt, który ma na celu rozwój umiejętności w obszarze nowoczesnego zarządzania firmą ze szczególnym naciskiem na proces rozwoju i wdrażania innowacji.

W trakcie prac nad koncepcją AMI chcieliśmy jednocześnie wypełnić lukę w systemie wspierania innowacyjności i realizować jedno z głównych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Kapitał ludzki i społeczny”, czyli rozwój potencjału kadr w polskich przedsiębiorstwach – powiedziała Prezes PARP.

Wykład inauguracyjny na temat m.in. przywództwa, efektywnego zarządzania zespołami w przedsiębiorstwa, zarządzania zmianą, nowatorskiego myślenia i innowacji wygłosił Massimo Tammaro. Ten były pilot myśliwców i konsultant firmy Ferrari SpA m.in. jest cenionym doradcą i mentorem w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym oraz wdrażania zmian i innowacji.

Unikalny projekt szkoleniowo-doradczy

Model szkoleniowo-doradczy opracowany przez PARP wspólnie z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji jest unikalny nie tylko w skali naszego kraju.

– W naszej ocenie jakość oferty AMI powinna być marką samą w sobie i na zbudowanie takiej marki dla programu Akademii Menadżera Innowacji liczymy – zaznaczyła Małgorzata Oleszczuk.

AMI to projekt oferujący przedsiębiorcom nie tylko szkolenia w postaci cyklicznych zjazdów z wykładami i warsztatami, ale również zapewniający indywidualne wsparcie doradców przez cały cykl uczestnictwa w programie dla każdego przedsiębiorcy. Projekt zakłada przede wszystkim:

  • promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom;
  • zbudowanie społeczności menadżerów innowacji;
  • przygotowanie grupy innowacyjnych menedżerów do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje;
  • upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze innowacji.

W trakcie inauguracji zaplanowano pierwsze wykłady poprowadzone przez: Agnieszkę Lewandowską z EY – wstęp do metodyki Bussines Model Canvas, Agnieszkę Szóstek z UXPlus – wstęp do metodyki Design Thinking oraz Sergiusza Sawina z The Heart – wstęp do metodyki Open Innovation.

Na kolejnych wykładach i warsztatach przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do programu dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać w swoich przedsiębiorstwach innowacje gwarantujące sukces.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby dołączyć do bieżącej edycji Akademii mogą zgłaszać się jeszcze do 22 marca. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do programu są dostępne w serwisie internetowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej o AMI

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program szkoleniowo-doradczy opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Oferta AMI jest kierowana zarówno do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej, jak i menedżerów średniego szczebla. Ma na celu przygotowanie grupy co najmniej 1100 innowacyjnych menedżerów do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje oraz reprezentowanych przez nich firmach do generowania innowacji w zakresie produktów lub usług. Dodatkową korzyścią będzie zbudowanie środowiska eksperckiego i zdefiniowanie czynników sprzyjających innowacyjności firm oraz stworzenie i przetestowanie narzędzi (tj.: zbiór rozwiązań, programów, metod, wskazówek) niezbędnych do kształtowania proinnowacyjnych postaw kluczowych menedżerów w firmach. A w konsekwencji promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze innowacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie wynosi 80% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

 

źródło PARP