W tym roku już po raz 25. komisja ekspertów wyłoni najlepsze obiekty wybudowane
w województwie lubuskim w 2018 roku.

 Zwycięzcy otrzymają tytuł Lubuskiego Mistera Budowy 2018. To prestiżowy przegląd osiągnięć branży w naszym regionie, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tak jak się zmienia budownictwo, tak przez ćwierć wieku zmienia się konkurs Lubuski Mister Budowy. Została poszerzona Kapituła Konkursowa o rozmaitych fachowców: architektów i inżynierów, czy inne osoby prowadzące w procesie budownictwa nadzór nad robotami.

 Dotychczas zgłaszane przez inwestorów, wykonawców i projektantów obiekty budowlane z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, użyteczności publicznej, małokubaturowego,  przemysłowego, zabytkowego, dróg i mostów, adaptacji i remontów, osiedli mieszkaniowych oraz innych charakteryzowały się m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa czy zapewnieniem bezpieczeństwa  pracy i ochrony środowiska.

Mamy nadzieję, że nie inaczej będzie także podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji. Podkreślmy, że eksperci oceniają nie tylko architekturę czy zagospodarowanie terenu, ale także funkcjonalność, konstrukcję i poziom wykończenia.

 Zgłoszenia do konkursu można składać do końca czerwca 2019 roku. Bezpośrednio w biurze LIB w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 (budynek Centrum Biznesu), a także telefonicznie (68 444 0005) lub mailowo .

Formularz zgłoszeniowy konkursu LMB znajduje się na stronie internetowej:

http://lubuskaizbabudownictwa.pl/lubuski-mister-budowy/