Zapraszamy do wzięcia udziału  w  XXII  Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym DOBROSĄSIEDZTWO – 2019’, które w bieżącym roku odbędzie się w Mińsku na Białorusi:

Miejsce: Biblioteka Narodowa Białorusi, Prospekt Nezavisimosti 116,

Termin: w dniach 6-7 czerwca

Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” jest doroczną, wiodącą debatą o stanie polsko-białoruskich relacji gospodarczych. W Forum „Dobrosąsiedztwo” potwierdzili udział: Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Pan Michaił Uładzimirowicz Miasnikowicz – Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś, Minister Przedsiębiorczości i Technologii RP- Pani Jadwiga Emilewicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Pan Tadeusz Romańczuk oraz  Minister Handlu i Regulacji Antymonopolowych RB – Pan Władimir Kołtowicz. W Forum wezmą udział Ambasadorowie: Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś Jego Ekscelencja Artur Michalski oraz Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencja Władimir Czuszew.

 

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.pbihp.pl/256-polsko-bia%C5%82oruskie-forum-gospodarcze-%E2%80%9Edobros%C4%85siedztwo%E2%80%9D-2019.html