Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Bylibyśmy zobowiązani gdyby, zamieścili Państwo informacje o projekcie na swoich stronach internetowych oraz przesłali ją przedsiębiorcom, z którymi współpracują.

W załączeniu znajdą Państwo ulotkę, opis Projektu, który można zamieścić na stronie internetowej oraz krótką informację, która może być bazą do newslettera.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning

https://ffr.pl/pl/ewe/

PLIKI

Prezentacja EWE

Mailing EWE

Early Warning Europe

Ulotka EWE