Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, na podstawie umowy operacyjnej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża wsparcie finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w postaci Małej Pożyczki Rozwojowej.

Docelowo są one przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro i małych firm, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsce pracy.

Agencja współpracuje z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., który będzie prowadził Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego .

Więcej informacji zamieszczono na stronie:
www.pozyczki-lubuskie.pl/