MISJA GOSPODARCZA DO NIEMIEC 31.03-05.04.2019

W dniach 31.03-05.04.2019 r. pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego odbyła się misja gospodarcza do Niemiec połączona z udziałem w najważniejszych na świecie targach przemysłowych Hannover Messe 2019. Województwo lubuskie wystawiało się na własnym stoisku wraz z 10 lubuskimi przedsiębiorcami, którzy wzięli udział w misji w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych, finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem misji było umożliwienie przedsiębiorcom lubuskim nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi. Wartością dodaną wyjazdu było stworzenie rozpoznawalnej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

W 2019 r. krajem partnerskim targów jest Szwecja. W poprzednich latach były nimi Meksyk (2018), Polska (2017) Stany Zjednoczone (2016), Indie (2015), ponadto w latach wcześniejszych krajami partnerskimi były również Chiny, Japonia, Rosja, czy Turcja.

HANNOVER MESSE to najważniejsze światowe targi technologii przemysłowych. Tematyka „Integrated Industry“ i „Industrial Intelligence“ czynią z nich globalną platformę dla przemysłu 4.0. Główne obszary tegorocznej wystawy to: automatyzacja, technologie napędu i płynów, oprogramowanie przemysłowe i IT, innowacyjne rozwiązania w zakresie dostaw, technologia sprężonego powietrza i próżni, a także badania i rozwój. Oprócz Przemysłu 4.0, logistyki 4.0 i sztucznej inteligencji topowymi tematami były: robotyka, koboty, sprzężenia sektorowe i konstrukcje lekkie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ponad 225 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 6,5 tys. wystawców z 70 krajów

 W dniu 31.03.2019 grupa wzięła udział w oficjalnej ceremonii otwarcia targów Hannover Messe 2019. Wydarzenie to miało miejsce  w Sali kongresowej „Hannover Congress Center”. W ceremonii otwarcia targów wzięli udział Pan Stefan Löfven – premier Szwecji, która w 2019 roku jest krajem partnerskim targów Hannover Messe, kanclerz Niemiec dr Angela Merkel, Stephan Weil burmistrz kraju związkowego Dolna Saksonia, Minister Edukacji i Badań w Niemczech pani Anja Karliczek, Prezes ZVEI – Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Elektrycznych i Elektronicznych,

 W dniach 1-5.04.2019 firmy uczestniczące w misji gospodarczej do Niemiec rozpoczęły udział w targach poprzez promowanie swoich firm na stoisku województwa Lubuskiego oraz w giełdach kooperacyjnych b2Fair oraz b2Match. 01.04.2019 r. odbyło się spotkanie seminaryjne z kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem Panem Łukaszem Chrabańskim oraz sekretarz Panią Anną Polańską i dyrektorem sekcji międzynarodowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Hanowerze (IHK) Panem Tonio Boerem. Podczas pierwszej części spotkania przedstawiona została działalność ZBH oraz możliwości współpracy pomiędzy ZBH i polskimi przedsiębiorstwami działającymi na rynku niemieckim, bądź starających się na owy rynek wejść. Uczestnicy chętnie zadawali liczne pytania odnośnie formy pomocy i współpracy na jaką mogą liczyć ze strony ZBH. Druga część spotkania dotyczyła działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Hanowerze. Pan Tonio Boer przedstawił prezentację IHK tj. jej profil działania, cel oraz strukturę funkcjonowania Izby. Podobnie jak w przypadku pierwszej części seminarium przedstawiona została także forma współpracy pomiędzy Izbą oraz polskimi przedsiębiorstwami. Po seminarium grupa uczestników udała się na wydarzenie targowe „Night of Innovation”, gdzie zaprezentowane zostały najnowsze innowacje i technologie w branżach IT oraz przemysłowych.

Trzeci dzień targów 02.04.2019 r. Hannover Messe 2019 był bardzo intensywny dla uczestników misji gospodarczej. Lubuscy przedsiębiorcy uczestniczyli w licznych spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami w ramach giełd kooperacyjnych B2fair, B2match oraz na spotkaniach indywidualnych. Dominującą grupę rozmówców stanowili przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej z branż energetycznej, metalowej, budowy maszyn oraz IT. Przedsiębiorcy nawiązywali pierwsze kontakty w celu rozwinięcia stałej współpracy. Rozmowy dotyczyły głównie zakupów i sprzedaży komponentów, sprzedaży urządzeń i różnego rodzaju usług. Wartym uwagi jest także fakt, że od samego rana na stoisku Województwa Lubuskiego licznie zjawiali się zarówno polscy i zagraniczni uczestnicy targów, którzy wykazywali zainteresowanie współpracą z lubuskimi uczestnikami misji. W trzecim dniu firmy wzięły udział w licznych wydarzeniach targowych m.in. w „Sweden Hannover Bussines Arena”, które odbywało się na sąsiednim stoisku kraju partnerskiego targów Szwecji. Podczas tego wydarzenia szwedzkie firmy wystawiające się na targach prezentowały swoje produkty. Kolejnym ciekawym wydarzeniem, w którym udział wzięli uczestnicy misji było otwarcie stoiska „Invest in China”, którego główną ideą było przedstawienie możliwości współpracy przedsiębiorców z Europy i Chin. Ponadto uczestniczące w misji firmy mogły wziąć udział w licznych seminariach, prezentacjach np. „Energy security for Europe”, „Safe and renewable H2 production”, „Light made easy”, „Digital Managment”, „THINK Neo! Enter a new world of proces control”, „Integration 4.0 – cybersecurity and stability by monitoring networked industrial plants” i wielu innych. 

Czwarty dzień misji do Hanoweru podobnie jak dzień poprzedni był dla uczestników bardzo intensywny. Przedsiębiorcy aktywnie uczestniczyli w licznych spotkaniach b2b organizowanych w ramach giełd kooperacyjnych b2Fair oraz b2Match. Zdecydowaną większość rozmówców lubuskich firm biorących udział w misji stanowili przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami z krajów azjatyckich oraz z Ameryki Północnej. Uczestnicy nawiązali kolejne cenne kontakty w ramach branż energetycznej, metalowej, budowy maszyn oraz IT, nie tylko w zakresie zakupów i sprzedaży swoich produktów i usług, ale także możliwości uczestnictwa w postępowaniach przetargowych na terenie innych, głównie europejskich państw. Po licznych spotkaniach z potencjalnymi podwykonawcami uczestnicy wyrazili bardzo dużą nadzieję na długą i owocną współpracę z częścią z nich. Ponadto sama obecność na targach i obserwacja innowacyjnych rozwiązań na innych stoiskach podsunęły liczne pomysły w jaki sposób można ulepszyć działanie firmy przez nią reprezentowanej. Poza udziałem w giełdach kooperacyjnych część lubuskich przedsiębiorców uczestniczyła także w licznych wydarzeniach i konferencjach targowych. Najciekawszą z nich wydawała się być konferencja „Why 5G for the future Flexible Factory?” przedstawiająca możliwości wykorzystania sieci 5G w produkcji. Innymi wartymi uwagi wydarzeniami, w których wzięto udział to „Sweden Hannover Bussiness Arena”, gdzie odbywają się cykliczne spotkania B2b ze szwedzkimi przedsiębiorcami biorącymi udział w targach oraz „Sweden/Nordic Region: Project management excellence in the Nordic region”, „The Factory of the Future – made real”, „How to make money: business models and services for chargin infrastructure” czy też „Industrie 4.0 Forum”.

Czwartek, piąty dzień misji lubuskich przedsiębiorców na Hannover Messe 2019 od samego początku był dniem bardzo dynamicznym i aktywnym. Stoisko Województwa Lubuskiego od samego otwarcia hal targowych było chętnie odwiedzane. Jest to szansa na  promocję nie tylko firm biorących udział w misji, ale także samego Województwa Lubuskiego. Sami uczestnicy poza aktywnym uczestnictwie w spotkaniach na stoisku podobnie jak w poprzednich dniach uczestniczyli również w giełdach kooperacyjnych b2Fair oraz b2Match. Swój udział w targach bardzo pozytywnie oceniła przedstawicielka firmy „Biuro Konstrukcyjne Pegas” z Jasienia, która nie tylko zachwalała sam fakt uczestnictwa w giełdach kooperacyjnych i możliwości uzyskania nowych wspólników, ale także obserwację i rozmowę z najważniejszymi osobami z największych światowych firm z branż energetycznej, metalowej, budowy maszyn oraz IT takimi jak np. Pan Olav Birl z firmy Nano Wired GmbH, nagrodzonego specjalną nagrodą dla najlepszej firmy, przyznawaną przez organizatorów targów Hannover Messe 2019 podczas uroczystej gali otarcia targów, z którym odbyła rozmowę w ramach giełdy kooperacyjnej B2fair. Swojego zadowolenia z udziału w misji nie ukrywali także pozostali uczestnicy misji. Firma Elektrobud S.A., bardzo chwaliła możliwości zdobycia wielu atrakcyjnych kontaktów z firmami nie tylko z całego świata, ale także z Polski. Podczas licznych spotkań udało się jej nawiązać  ciekawe kontakty, dzięki którym w najbliższym czasie jej firma będzie mogła się jeszcze bardziej rozwinąć i udostępniać swoje produkty. Warto dodać, że zarówno przedstawiciele firm jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako duży sukces misji określiły swój wspólny udział w targach. To, że dzięki wspólnemu pobytowi w ramach stoiska województwa Lubuskiego uczestnicy nawiązali ze sobą kontakty biznesowe może w najbliższej przyszłości przyczynić się do wieloletniej współpracy pomiędzy uczestnikami misji. W piątym dniu targów ponownie odbyło się wiele ciekawych wydarzeń targowych. Przez cały dzień  na sąsiednim stoisku kraju partnerskiego Szwecji przez cały dzień trwały różne wykłady, seminaria oraz wystąpienia ważnych osobistości zarówno ze świata polityki, gospodarki jak i branż związanych z targami. Część z uczestników lubuskiej misji także uczestniczyła w tych wydarzeniach np. w wykładzie na temat odnawialnych źródeł energii. Poza tym lubuscy przedsiębiorcy wzięli także udział w innych wydarzeniach takich jak: „Industrial 5G in Practice”, „Women Tec Day”, „The first Polish Hydrogen filling stations by „Grupa Lotos” prowadzone przez Pana Marka Foltynowicza z Grupy Lotos S.A., czy „Protection of Intellectual Property in Data and Software in machines and devices”

Ostatni, szósty  dzień misji do Niemiec grupa lubuskich przedsiębiorców nadal aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach towarzyszących targom Hannover Messe 2019 oraz w giełdach kooperacyjnych. Ponadto uczestnicy mieli okazję odwiedzić większość stoisk  targowych i dokładniej przyjrzeć się ofertom i produktom innych firm, wystawiających się na targach. Dzięki temu poznali nowe rozwiązania i innowacje związane z branżami energetyczną, metalową, budowy maszyn oraz IT.

Lubuskie firmy biorące udział w Hannover Messe 2019 nadal poszukiwały potencjalnych kontrahentów, partnerów biznesowych oraz rozwiązań ulepszających ich dzielność. Jedną z takich firm była spółka WAG&TK sp. z o.o., która znalazła dwa rozwiązania dotyczące usprawnienia i unowocześnienia pracy we własnej fabryce. Prezesowi firmy udało się zakupić robot szlifujący elementy metalowe ze zmienną siłą docisku, co znacznie poprawi jakość wyrobów metalowych produkowanych przez WAG&TK. Ponadto, przy obecnej, trudnej sytuacji na rynku pracy i niedoborze pracowników, urządzenie to znacznie usprawni wydajność produkcji oraz znacznie obniży jej koszty. Kolejną firmą, której w ostatnim dniu trwania misji udało się osiągnąć założony przed przyjazdem do Hanoweru cel jest CVH sp. z o.o.. Firma ta nastawiała się głównie na znalezienie nowych dostawców komponentów do swojego produktu w celu zmniejszenia kosztów jego produkcji. Cel ten został osiągnięty, udało jej  się zdobyć cenne kontakty do potencjalnych dostawców z różnych branż tj. metalowej, IT i robotyka. Udział w targach okazał się także bardzo owocny dla firmy „Dorota Szwabowicz PPH Classic”, która w ostatnim dniu podpisała ważny dla niej kontrakt na produkcję elementów metalowych dla jednej z meksykańskich firm, działającej na terenie całej Europy. Dzięki podpisanej umowie firma ma szanse na prężny rozwój w najbliższej przyszłości. Firma Streamsoft sp. z.o.o poprzez udział w misji doceniła możliwość zapoznania się z  narzędziami niezbędnymi do rozpoczęcia działalności eksportowej na rynkach zagranicznych oraz możliwość poznania wiodących rozwiązań na rynku systemów informatycznych ERP oraz urządzeń używanych w trakcie realizacji projektów informatycznych. Dzięki targom udało się także bliżej zapoznać się z Internetem rzeczy (IoT), technologią komunikacyjną 5G oraz automatyzacją procesów produkcyjnych. Firma JS Integral także zakończyła udział w targach realizując założony wcześniej cel. Udało się nawiązać kontakt z pięcioma firmami o podobnym profilu działalności, co może umożliwić nową współpracę w zakresie montażu szaf sterowniczych na rynku niemieckim. Ponadto firma nawiązała kontakt z trzema firmami z branży metalowej z Niemiec i z Belgii w zakresie produkcji obudów metalowych. Po sześciu intensywnych dniach udziału w targach, nawiązywania nowych kontaktów, poszukiwaniach potencjalnych kontrahentów oraz nowych rozwiązań misja gospodarcza przedsiębiorców z województwa Lubuskiego do Hanoweru misja dobiegła końca. Zdaniem jej uczestników była ona niezwykle pomocnym narzędziem sprzyjającym rozwojowi ich firm, wzrostowi ich konkurencyjności oraz niezwykle ciekawym doświadczeniem.