Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca Państwa do udziału w Warsaw Humanitarian Expo – Międzynarodowych Targach Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo, przy al. Katowickiej 62 w Nadarzynie k. Warszawy. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Polsce i jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem Expo jest nie tylko budowanie wizerunku Polski, jako państwa zaangażowanego w rozwiązywanie problemów globalnych, ale również zwiększenie zaangażowania biznesu w ramach akcji humanitarnych na świecie, a przede wszystkim promocja oferty polskich dostawców w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Udział w EXPO stworzy niepowtarzalną szansę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami organizacji polskich i międzynarodowych, które zajmują się organizacją działań pomocowych. Zapoznacie się Państwo z możliwościami, procedurami i zasadami udziału w zamówieniach organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych organizacji pomocowych, co niewątpliwie stworzy szansę na zaistnienie biznesu w olbrzymim sektorze działającym na rzecz pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Warsaw Humanitarian Expo (WHE) składa się z 3 komponentów:

  1. Wystawa /Targi – Sektory wystawiennicze będą podzielone na strefy: logistyki i komunikacji; medyczną; schronienia; bezpieczeństwa; żywności. Zorganizowana zostanie też strefa agencji: dla organizacji międzynarodowych oraz NGO-sów. Mogą w nich uczestniczyć wystawcy z Polski i zagranicy.
  2. Konferencja wysokiego szczebla – Responsible Business for Humanitarian Emergencies – która ma na celu promocję koncepcji angażowania się biznesu w pomoc humanitarną i rozwojową. Przedstawiciele najważniejszych organizacji pomocowych na świecie (takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO); Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR); Światowa Organizacja ds. Rolnictwa i Żywności (FAO); Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP); Światowy Program Żywnościowy (WFP); Bank Światowy; Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża czy Komisja Europejska) zaprezentują, w jaki sposób prowadzą zakupy towarów i usług na potrzeby prowadzonych przez siebie operacji.
  3. Warsaw Procurement Forum (WPF) – to zestaw szkoleń i warsztatów nt.: jak skutecznie brać udział w przetargach na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji międzynarodowych, w szczególności: zasady rejestracyjne dla dostawców; dobre praktyki oraz prezentacja wybranych podmiotów, które odniosły sukces na rynku międzynarodowych zamówień publicznych; możliwości bezpośredniej współpracy z biznesem z zakresu pomocy rozwojowej na Ukrainie, czy pomocy humanitarnej w wybranych krajach Afryki, Azji oraz Bliskiego Wschodu. Partnerami Forum zgodziły się być zainteresowane instytucje z następujących krajów: Austria, Czechy, Grecja, Słowacja, Rumunia, Ukraina.

W ramach WHE powstanie miasteczko humanitarne, w ramach którego firmy z najrozmaitszych sektorów takich jak logistyka, wyroby medyczne, schronienie, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, żywność i wielu innych będą mogły zareklamować swoje wyroby, a instytucje czy NGOsy będą mogły przedstawić swoje zaangażowanie w pomoc humanitarną i rozwojową prowadzoną na świecie.

Tym, co wyróżnia Warsaw Humanitarian Expo na tle innych wydarzeń tego rodzaju jest możliwość uzyskania pełnego know-how niezbędnego do sprawnego poruszania się po wielomiliardowym rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, a jednocześnie bezpośredniego przedstawienia swej oferty towarów i usług. Koszty uczestnictwa w targach czy Warsaw Procurement Forum są znacznie niższe niż na imprezach podobnej rangi w Nowym Jorku (EUPF) czy Dubaju (DIHAD)

W Warsaw Procurement Forum, stanowiącym część Expo, wezmą udział przedstawiciele organizacji należących do organizacji systemu Narodów Zjednoczonych (takich jak, m.in.: FAO, WHO, UNHCR, UNDP, WFP i wielu innych), Unii Europejskiej, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czy organizacji pozarządowych. W ramach wydarzenia przewidziano możliwość realizacji spotkań B2B/B2G (face-to-face) z osobami odpowiedzialnymi za procedury zamówieniowe w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych.

Jeszcze przed Warsaw Humanitarian Expo, organizatorzy zorganizują webinaria szkolące uczestników Forum odnośnie do procedur rejestracji czy ogólnej wiedzy o systemie zamówień międzynarodowych.

Dodatkowe informacje o wydarzeniu w tym formularze rejestracyjne i bieżące Agendy poszczególnych części WHE 2019 dostępne są pod adresem: http://humanitarianexpo.com

Więcej informacji: