Lubuski Filar 2020 to atrakcyjnie oprocentowane pożyczki ze środków unijnych. To może być szansa na rozwój dla lubuskich przedsiębiorców!

Celem działania „Lubuskiego Filaru 2020” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020) jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz pobudzanie inwestycji gospodarczych w skali regionu za pomocą pożyczek ze środków unijnych dla przedsiębiorców.

Środki unijne na pożyczki w ramach „Lubuskiego Filaru 2020” pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 256 mln zł oraz z wkładów własnych Pośredników Finansowych w kwocie 45 mln zł.

Kto może starać się o pieniądze? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe).

Pożyczka mała wynosi do 500 tys. zł, a duża od 500 tys. zł do 2 mln zł. Za udzielenie pożyczki i jej obsługę nie ma opłat i prowizji.

Bank Gospodarstwa Krajowego w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonił pośredników finansowych, którzy oferują pożyczki:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.lfp.region.zgora.pl

Punkt Obsługi Klienta

Zielona Góra: ul. Sulechowska 1, tel: (68) 329 78 42

Gorzów Wlkp.: ul. Kazimierza Wilekiego 1, tel: (95) 739 03 16

 

Fundacja „Przedsiębiorczość”  w Żarach, https://fundacja.zary.pl

Punkt Obsługi Klienta

Żary: ul. Mieszka I 13, tel: (68) 479 16 00

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, https://pfp.com.pl

Punkt Obsługi Klienta

Zielona Góra: ul. św.Jadwigi 1, lok. 101, tel: 538 810 267

Gorzów Wlkp.: ul. Kombatantów 34, lok. 1128, tel. (95) 727 73 15, kom. 602 173 447