Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Afrykańsko-Polską Izbą Handlową „PROAFRICA”, organizuje seminarium „SUDAN – perspektywa dla polskich firm”.

Celem seminarium będzie przybliżenie przedsiębiorcom Sudanu w wymiarze politycznym i ekonomicznym, a także omówienie dalszych perspektyw dla polskich firm na tym rynku.

Odbędzie się ono 6 grudnia 2018 r. godz. 12.30-14.30 (rejestracja 12.00) w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4, Warszawie.

W wydarzeniu przewidziano udział m.in.: przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedsiębiorczości i Technologii, instytucji finansowych (KUKE, BGK) ekspertów od rynku.

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności – po zniesieniu w październiku 2017 sankcji amerykańskich – stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków dla swoich maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in: eksploatację złóż ropy i gazu, złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT. Głównymi branżami mogącymi znaleźć tam rynek zbytu są przede wszystkim przemysł: rolno-spożywczy i przetwórczy, wydobywczy oraz infrastrukturalny.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza.