Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ankietuje przedsiębiorców z terenu całej Polski na potrzeby badania rynku i analizy popytu przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju z zakresu innowacyjnego przemysłu pod kątem planowanej do realizacji inwestycji Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie.

Profil działalności Parku obejmował będzie:

  • wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych elementów technologii przemysłowych i kosmicznych (inżynieria materiałowa, badania wytrzymałościowe, systemy zrobotyzowane),
  • nowoczesne centrum danych – Data Center (kolokacja, wirtualizacja, archiwizacja, szkolenia on-line, backup / backup w czasie rzeczywistym),
  • szybkie prototypowanie (oprogramowanie, technologie: PolyJetMatrix, SLS, FDM; system skanowania 3D),
  • badania i prace wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii (elektronika satelity, projektowanie, budowa i testowanie nano-satelitów, testowanie elementów elektronicznych ze względu na radiację),
  • zastosowań sygnałów z przestrzeni kosmicznej m in. w przesyłaniu i przetwarzaniu danych (stacja naziemna odbioru danych satelitarnych, kryptografia i szyfrowana transmisja danych w systemach nawigacji i telekomunikacji satelitarnej, przeciwdziałanie cyberzagrożeniom),
  • diagnostyka i nowoczesne metody leczenia pracownika nowoczesnych zakładów pracy (medycyna kosmiczna).

 

Ankieta ma charakter poufny, zebrane informacje traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie będą przekazane poza zespół opracowujący. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

 

Prosimy Państwa o rozesłanie ankiety do swoich członków w celu udzielenia odpowiedzi w zakresie wykorzystania 9 laboratoriów, ankieta dostępna jest pod adresem: https://goo.gl/forms/q7sPkwYZNqDFUHD92

Ankiety zbieramy do dnia 9 listopada 2018 r.