Zapraszamy na 2. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji – „Spersonalizowana Biomedycyna i Technologie Medyczne” który odbędzie się 20 września 2018, w godzinach 9:00 – 16:00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław).

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI jest okazją do zaprezentowania najlepszych przykładów transferu wiedzy i technologii w obu krajach. Ponadto zostanie udostępniona platforma do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, poszukiwania możliwości finansowania oraz prezentacji sukcesów.

Wydarzenie to łączy przedstawicieli przemysłu, jednostek badawczych i naukowych oraz specjalistów z zakresu transferu wiedzy i technologii w dziedzinie elektromobilności z Polski oraz Saksonii, w platformę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Celem której jest skuteczne i trwałe rozwijanie współpracy transgranicznej w dziedzinie B+R oraz rozwój gospodarczy regionu.

Przepisem na sukces w tym przypadku jest znaczącą różnorodność uczestników zarówno z Polski, jak i Saksonii, a także skupienie się na kluczowych tematach badawczych. Naukowcy prezentują swoje nowe rozwiązania i spostrzeżenia, firmy dyskutują o możliwościach i przeszkodach we wdrażaniu innowacji, zaś eksperci z zakresu transferu wskazują na możliwości współpracy przedstawiając najlepsze przykłady pomyślnych projektów badawczych. Wsparcie stanowią również przedstawiciele ministerstw poprzez prezentacje warunków ramowych i możliwości finansowania wspólnych przedsięwzięć.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej dyskusji oraz rozwoju nowych modeli współpracy, jak i prezentacji dotychczasowych wyników w sesji plakatowej. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15. września 2018 oraz rejestrację za pomocą naszego formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji na temat SAKSOŃSKO-POLSKIEGO DNIA INNOWACJI oraz szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: https://xborderinnovation.eu/.