„Zasłużony dla Eksportu” to prestiżowa nagroda o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym dla firm, instytucji i osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksportu. Marszałek Elżbietę Annę Polak doceniono w kategorii osobowość za wspieranie lubuskiego eksportu m.in. poprzez projekty misji gospodarczych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko w ciągu niespełna dwóch lat swój eksportowy potencjał wzmocni ponad 200 firm z regionu z różnych branż.

Podczas Forum Eksportu 2018 medalami wyróżniono trzy lubuskie firmy, zgłoszone na wniosek marszałka województwa: Remiks S.A. Świebodzin, Digital Technology Poland (DTP) Zielona Góra oraz Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. W imieniu marszałek nagrodę odebrała Joanna Malon – Dyrektor Przedsiębiorczości i Strategii Marki.

Medal „Zasłużony dla Eksportu” przyznawany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym oraz reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów i innych organizacji krajowych i zagranicznych. Ponadto celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa oraz działalność charytatywna.

 „Lubuskie…Eksportowy most na świat”

– Województwo Lubuskie z końcem 2017 roku ruszyło z projektem promocji gospodarczej. Lubuscy przedsiębiorcy mogą liczyć na 85% dofinansowania jeśli tylko planują eksport lub import produktów i chcą przyłączyć się do samorządowego programu promocji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do końca czerwca Urząd Marszałkowski zrealizuje 11 zagranicznych misji gospodarczych. To oferta skierowana do lubuskich małych i średnich przedsiębiorców. – Do tej pory w misjach organizowanych przez UMWL wzięło udział 80 przedsiębiorstw, a na kolejne trzy do Francji, Wielkiej Brytanii i Rumunii pojedzie jeszcze 30 – dodaje marszałek. Dzięki zaangażowaniu lubuskich firm nasz region się zmienia, rośnie PKB. Widać, że daliśmy impuls do rozwoju – mówi marszałek. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Przedsiębiorczości  i Strategii Marki.

Z przeprowadzonej analizy potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubuskiego wynika, że lubuscy przedsiębiorcy upatrują dużą szansę we wspólnej promocji na targach i misjach i są zainteresowani właśnie taką formą wsparcia. Jednak udział w misjach i targach zagranicznych jest dużym przedsięwzięciem logistycznym i finansowym dlatego wielu widzi potrzebę pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego polegającej na organizacji całego przedsięwzięcia, wyszukaniu potencjalnych partnerów biznesowych, organizacji i przeprowadzeniu spotkań z zapewnieniem tłumaczenia włącznie.

Doświadczenia z organizacji takich wyjazdów wskazują na potrzebę kontynuowania działań marketingowych, gdyż ich głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności regionu. Zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego misje gospodarcze do Miami, Grecji, Skandynawii, Włoch, Chin , Korei czy Białorusi  przyniosły wymierne efekty. Lubuscy przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania kontaktów z izbami gospodarczymi, wzięcia udziału w targach branżowych oraz spotkaniach B2B. Sami uczestnicy przedsięwzięć potwierdzają zasadność wyjazdów na organizowane przez władze samorządowe misje. Dowodem na to są podpisane kontrakty, wzrost sprzedaży oraz wprowadzanie nowych technologii produkcji.  Do najważniejszych korzyści należy zdobycie nowych rynków zbytu, stałe zwiększanie sprzedaży, a także możliwość zbadania rynku na tle międzynarodowej konkurencji.

W następnych latach planuje się zintensyfikować działania, które mają za zadanie znacząco wzmocnić międzynarodowe powiązania gospodarcze lubuskich przedsiębiorstw i internacjonalizację firm oraz wypromowanie województwa lubuskiego za granicą.

W ramach kolejnego projektu zakłada się dofinansowanie wsparcia udziału w zagranicznych targach gospodarczych dla 60 przedsiębiorstw na rynki wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z sektora MSP z regionu.

1. „Warsaw Home” – Warszawa, październik 2018r. – targi design

2. Włochy – Salone del Mobile, marzec 2019 – największe w Europie i na świecie targi Designu

3. Hannover Messe – kwiecień 2019 – targi przemysłowe

5. Expo Real – październik 2019 – targi inwestycyjne

6. Swissbau, Szwajcaria – styczeń 2020, targi budowlane

Lubuski eksport

Województwo lubuskie eksportuje do 140 krajów i utrzymuje nadwyżkę eksportu nad importem w sposób nieprzerwany od 2010 r., co można uznać za bardzo korzystną sytuację. Naszym naturalnym partnerem eksportowym, ze względu na bliskość geograficzną, są Niemcy. Spośród 200 największych eksporterów, tylko 11 nie wysyła towarów na ten rynek. Blisko połowa podmiotów eksportuje towary na teren Unii Europejskiej, do Holandii, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Belgii. Z kolei wśród najważniejszych krajów pozaunijnych należy wymienić Chiny, Rosję, Norwegię, Turcję, San Marino, Białoruś, Serbię i Kanadę a także Arabię Saudyjską. Przedsiębiorcy jednak dążą do zróżnicowania stosunków handlowych.

Wiodącą branżą przetwórstwa przemysłowego w regionie jest produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej, a tradycyjnymi sektorami są przetwórstwo drewna, produkcja papieru oraz produkcja artykułów spożywczych, które wytwarzają łącznie ponad 50% produkcji przemysłowej województwa.

Aktywne są też takie sektory jak: elektroniczny, spożywczy, szklarski i ceramika budowlana, maszynowy, konstrukcje metalowe (wyroby metalowe), biotechnologia oraz transport i logistyka.

W strukturze podmiotowej przemysłu dominują pod względem zatrudnienia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 70% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy, Holandia i Dania.