W dniach 19-20 kwietnia br. podczas wizyty studyjnej w województwie lubuskim gościliśmy dziennikarzy reprezentujących media regionalne i ogólnopolskie. „Gospodarcze Lubuskie”, to hasło przewodnie wydarzenia, odzwierciedlające prężnie rozwijające się firmy oraz parki naukowo-technologiczne, którymi mogliśmy się pochwalić.

Dziennikarze odwiedzili firmy: LUG S.A., Ikea Industry Poland, Cinkciarz.pl, eobuwie.pl S.A., Gedia Poland Sp. z o.o. oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Park Naukowo-Technologiczny Interior. Podczas wizyty nie mogło zabraknąć także winiarskiej wizytówki regionu, czyli Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz rodzinnej winnicy Starej Winnej Góry w Górzykowie.

Wizyta dała dziennikarzom niebywałą okazję do zgromadzenia bogatego materiału o województwie lubuskim w aspekcie gospodarczym, który będzie mógł być wykorzystany w późniejszych publikacjach. Organizatorem wydarzenia był Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym
i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych
” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Informacja: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL