Urząd Marszałkowski zaprasza lubuskie przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych do Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, które odbędą się na przełomie maja i czerwca.


Misje organizowane są w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w okresach:

  1. Misja do Wielkiej Brytanii (Londyn), 20 – 25 maja 2018 r.
  2. Misja do Francji (Paryż), 4 – 9 czerwca 2018 r.
  3. Misja do Rumunii (Bukareszt, Kluż-Napoka), 11 – 16 czerwca 2018 r.

Zapewniamy kompleksowo: program merytoryczny (w tym giełdy kooperacyjne B2B oraz spotkania z przedstawicielami organizacji okołobiznesowych), usługę tłumaczenia, materiały promocyjne, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy, itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1.500 zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail lub formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Termin rekrutacji: do 23 marca 2018 r. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie 68 45 65 487, 68 45 65 462.