Spółka Enea Operator zakończyła kilkuetapową przebudowę Głównego Punktu Zasilającego w Kostrzynie nad Odrą. GPZ zapewnia dostawy energii dla firm prowadzących swoją działalność na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W uroczystości, która odbyła się w piątek (29.01) wzięła udział Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Konieczność modernizacji wiązała się z dużym przyrostem mocy przyłączeniowych na terenie KSSSE. Pierwsze prace zostały rozpoczęte jeszcze w roku 2001 roku i polegały m.in. na zainstalowaniu kolejnego, trzeciego transformatora o mocy 16 MVA. 7 lat później transformator wymieniono na większą jednostkę o mocy 25 MVA. Kolejne etapy przebudowy dotyczyły już bezpośrednio realizacji umów przyłączeniowych dla dużych odbiorców energii elektrycznej, w tym przyłączanych na wysokim napięciu 110 kV.

Koszty związanie z modernizacją i rozbudową stacji przekroczyły 22 mln zł.  Ostatni etap prac został zakończony 2017 r. i obejmował przede wszystkim przebudowę rozdzielni wysokiego napięcia do układu dwusystemowego, a także rozdzielni 6 kV oraz wymianę rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV, Przy realizacji projektu zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.