Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Seulu (Korea Południowa) połączonej z udziałem w Korea Metal Week 2017 oraz do Haikou (Chińska Republika Ludowa/Prowincja Hajnan), która odbędzie się w terminie miedzy 23 a 30 października 2017 r. Termin rekrutacji: od 19 maja 2017 r. od godziny 12:00 – do 30 czerwca 2017 r. do końca dnia.

Ramowy program zawiera m.in.:

  • udział w Korea Metal Week 2017 w Seulu – (Międzynarodowa Wystawa Technologii Odlewniczych, Piecowych i Termicznych, Przetwórstwa, produkcji maszyn i technologii kablowych oraz przewodowych, hydraulicznych, technologie 3D) pobierz informator
  • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, WPHI Ambasady RP, Izbą Przemysłowo- Handlową, Przedstawicielami regionu partnerskiego Hajnan
  • Transport lotniczy, transfer na miejscu, tłumaczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.

Dla uczestników misji mamy przygotowaną ofertę rabatową – Morska Agencja Gdynia oferuje każdej firmie biorącej udział w misji i podpisującej kontrakt rabat na transport, na przykład zwolnienie z opłaty spedycyjnej.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 3500 zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail  lub  formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Termin rekrutacji: 19 maja 2017 r. od godziny 12:00 – do 30 czerwca 2017 r. do końca dnia Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 54 25, 68 456 57 57, lub email , .